Jaap Dijkgraaf is de nieuwe voorzitter van TVVL, platform voor mens en techniek. Hij volgt Henk Willem van Dorp op.

Jaap Dijkgraaf vk 180 Jaap DijkgraafDijkgraaf werd op de algemene ledenvergadering tot nieuwe voorzitter gekozen. Dijkgraaf, opgeleid werktuigbouwkundige, is partner en algemeen directeur van DWA en al langere tijd actief binnen TVVL in verschillende functies.

“Technologie is buitengewoon belangrijk in de transitie naar een duurzame samenleving”, zegt de nieuwe voorzitter. “‘Het onderscheidende aan TVVL is dat zij alle relevante disciplines ten aanzien van techniek binnen de gebouwde omgeving vertegenwoordigt. Door de krachten te bundelen van de verschillende expertises kunnen we tot integrale oplossingen komen.”

Van Dorp treedt na 5 jaar voorzitterschap terug om tijd vrij te maken voor andere initiatieven. In het bestuur legde Joes van Asten zijn functie als penningmeester/secretaris neer. Hij wordt opgevolgd door Jim Teunizen.