PERSONALIA - Prof. Dano Roelvink (IHE Delft) ontving de International Coastal Engineering Award 2017, voor zijn werk aan open source modellen voor kustbescherming.

award dano roelvink

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Coast, Oceans, Ports and Rivers Institute van de American Society of Civil Engineers (ASCE-COPRI). De jury kende de 2017 Award toe aan Prof. Dano Roelvink voor ''his tremendous contributions in leadership and development of the theory and modeling of coastal morphodynamics, and for his role as an international educator in the field of coastal dynamics” en zijn bijdrage aan EU onderzoeksprojecten naar kustbescherming. De prijs werd in februari toegekend en onlangs officieel uitgereikt.

Dano Roelvink werkt onder andere aan de ontwikkeling van open source modellen voor de invloed van storm op kust erosie, en de voorspelling van lange termijn veranderingen van kustlijnen en stranden. Deze modellen worden wereldwijd gebruikt voor kustbescherming, wat extra relevant is nu veel kustgebieden onder druk staan door bevolkingsgroei en klimaat verandering.

 

www.un-ihe.org

 

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.