Ir. Wilco Werumeus Buning is 31 oktober op 69-jarige leeftijd overleden. In zijn hele loopbaan heeft hij intensief een bijdrage geleverd aan de afvalwaterzuivering en het waterbeheer in Nederland. Aanvankelijk bij een adviesbureau maar daarna bij een tweetal waterschappen. Een aimabel vakgenoot die je kunt karakteriseren met de woorden 'deskundig, rustig, verbinder, coach, netwerker en mens- en resultaatgericht'.

Foto Wilco 180 vk zw Wilco Werumeus BuningWilco ging in 1970 na zijn HBS in Wageningen studeren. Na de propedeuse koos hij voor de nieuw gestarte richting Milieuhygiëne. Binnen die richting zou hij later (1977) afstuderen in de Waterzuivering. Hij liep stages bij waterschappen in Nederland en bij een waterorganisatie in Noord-Duitsland.

Zijn meest memorabele onderzoek uit zijn studententijd was onderzoek met de Chinese graskarper. Het idee was deze vis in Nederland in te zetten voor de bestrijding van waterplanten. De vis bleek uiteindelijk niet effectief genoeg. De proef eindigde uiteindelijk op het bord van de onderzoekers. 

Na de studie ging Wilco aan de slag bij het adviesbureau BKH in Den Haag. Zijn eerste project bestond uit de zuivering van het afvalwater van de AfvalWaterPersleiding West-Brabant. Vervolgens werkte hij mee aan het ontwerp c.a. van de ondergrondse awzi Rotterdam-Dokhaven.   

Productmanager
Tijdens het ontwerpproces van deze awzi is hij in 1981 overgestapt naar de opdrachtgever van dit project, het toen net opgerichte Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) in Dordrecht. Hij vervulde daar de functie van productmanager Afvalwatertechnologie. Het mede vormgeven van een nieuwe organisatie en het meewerken aan het ontwikkelen van een dertigtal nieuwe awzi's in Zuid-Holland-Zuid behoorde tot zijn takenpakket.

In 1997 is Wilco productmanager van de afdeling Oppervlaktewater bij ZHEW geworden. Grootschalige projecten als 'Schoon water in de Krimpenerwaard' waren bij hem goed belegd. Bijzonder in deze functie was dat hij met de zes kwantiteitswaterschappen het integrale waterbeheer heeft vormgegeven. Het Integrale Water Beheers Plan Zuid-Holland-Zuid was een schoolvoorbeeld van intensieve samenwerking van overheidsorganisaties. 

De fusie van de kwantiteitswaterschappen met het opsplitsen van het zuiveringsschap bracht Wilco bij het nieuwe Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) te Rotterdam. Wilco hield zich als directeur bezig met de primaire taken van een waterschap in het uitdagend gebied van het hoogheemraadschap, een dichtbevolkt gebied waarin het laagste punt van Nederland ligt. Hij was verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, een goed functionerend watersysteem: droge voeten, schoon en voldoende water, waterveiligheid door stevige dijken en goede en veilige wegen.

In mei 2017 is Wilco met pensioen gegaan, maar heeft tot september van 2020 nog projectmatig werkzaamheden voor HHSK verricht.

Zowel binnen zijn functies als daarbuiten heeft Wilco het overbrengen van kennis altijd leuk en boeiend gevonden. Hij heeft lesgegeven op de avond HTS Rotterdam, voor de NVA en later de Stichting Wateropleidingen en het IHE te Delft.

Landelijke gremia
Vanuit zijn brede belangstelling is Wilco altijd actief geweest in landelijke gremia, zoals de STOWA. Binnen de NVA (nu Waternetwerk) heeft hij diverse functies vervuld. Genoemd kunnen worden de commissie Opleidingen, programmagroep 3 (afvalwaterbehandeling), de excursiecommissie en het penningmeesterschap van het bestuur (2000-2006).

Ondergetekenden hebben Wilco vele jaren gekend. Willem vanaf hun studie aan de LH Wageningen en Arie vanaf begin 1981. Ook in de privésfeer hadden we goed contact. Er komen veel herinneringen boven, zeker nu Wilco ons zo plotseling is ontvallen. Een vriend en deskundig vakgenoot, altijd bereid tot hulp en medewerking, met de nodige humor is van ons heengegaan. Hij was sinds zijn pensionering lid van het genootschap Ouwe Jonkers. We zullen hem gaan missen.

Willem van Starkenburg en Arie van der Vlies

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!