Waterbouwkundige prof. ir. Jan Kop is 30 december 2019 overleden in Leersum. De emeritus hoogleraar speelde een prominente rol in de bedrijfstak drinkwater en droeg zijn studenten een zeer warm hart toe.

Jan Kop vk 180 Johannes Hendrik (Jan) Kop werd geboren op 4 juni 1930 in Djatiroto, Oost-Java. Hij studeerde in 1957 af in civiele techniek (irrigatie en waterkracht) in Delft. Hij begon als FAO-assistent-deskundige in Oost-Pakistan (Bangladesh) aan het Multipurpose Ganges-Kobadak Project en trad toe tot het adviesbureau Grontmij waar hij werkte van 1961 tot 1980 aan tal van projecten, waaronder het Masterplan voor Drainage en Overstroming van Jakarta uit 1973. 

Van 1980 tot 1985 was hij hoofd van het Planbureau van de Vewin en in november 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar Gezondheidstechniek aan de faculteit Civiele Techniek in Delft. Hij ging met pensioen in 1993. Samen met Wim Ravesteijn schreef en redigeerde hij vier boeken over openbare werken met een ‘Nederlandse handtekening’ in Nederlands-Indië.

Jan Kop heeft een belangrijke rol gespeeld in de bedrijfstak drinkwater, en voor het internationale ingenieursvak (met speciale liefde voor Indonesië en Bangladesh, en één van de weinige Nederlandse ‘Fellows’ van het Institution of Civil Engineers uit het Verenigd Koninkrijk). 

Ook na zijn emeritaat bleef hij zeer betrokken bij het vakgebied en het onderwijs. Met name de studenten droegen hem een warm hart toe; zijn onuitputtelijke enthousiasme en zijn wijze adviezen vormden destijds de basis voor de erelidmaatschappen (van Het Gezelschap ‘Practische studie’ en van het dispuut Water & Environment). 

Ondanks zijn hoge leeftijd bleven de contacten intensief, hij gaf altijd acte de présence. Wij herdenken hem met dankbaarheid en voelen ons verantwoordelijk om zijn professionele erfenis waardig te vervolgen.

(Voormalig) studenten, vakgenoten, en de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!