Na een kort ziekbed is Jaap IJff op 8 oktober overleden. IJff is van grote betekenis geweest voor het waterbeheer en de waterschappen en was een zeer kundig en gerespecteerd bestuurder. Hij was van midden jaren 80 tot midden jaren 90 voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW). 

Jaap IJf vk 180 zw Jaap IJffAls vliegtuigbouwkundig ingenieur begon hij zijn loopbaan bij vliegtuigbouwer Fokker, waar hij bijna 17 jaar werkte. Maar daarna vond hij zijn weg in het openbaar bestuur. Eerst als statenlid in Noord-Holland en vervolgens als lid van het college van Gedeputeerde Staten. IJff was een prominent lid van de PvdA.

Begin jaren 80 werd hij voorzitter van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland in Hilversum en weer later dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland in Edam.

Grote betekenis
Als voorzitter van de UvW heeft hij een grote betekenis gehad voor het (regionale) waterbeheer in het algemeen en de waterschappen in het bijzonder, schrijft de Unie.

In zijn periode als voorzitter heeft hij ‘krachtig sturing’ gegeven aan belangrijke processen, zoals de totstandkoming van de Waterschapswet, de Derde Nota waterhuishouding, de notitie Omgaan met water, waarin een nieuw waterbeheer (integraal waterbeheer) werd voorgestaan en de opschaling van de waterschappen, aldus de opsomming van de UvW.

Vasthoudend
IJff gold als een beminnelijk man met gevoel voor humor, maar ook als een zeer kundig en vasthoudend bestuurder met een duidelijke visie. In complexe besluitvormingsprocessen wist hij koers te houden en doorgaans het doel te bereiken.

Zijn statuur was groot, IJff was een van de mensen die prins Willem-Alexander wegwijs maakte in het watermanagement.

Jaap IJff is 90 jaar geworden.