Fokke Dijkstra was een van de grondleggers van de afvalwaterzuivering in Nederland. Bij DSM in Geleen speelde hij een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van de grote zuiveringsinstallatie van het chemieconcern. 19 juni is hij overleden.

Fokke Dijkstra 180 vk 2 Fokke DijkstraDr. ir. Fokke Dijkstra overleed in zijn woonplaats Sittard. Hij was een van de echte grondleggers van de afvalwaterzuivering in Nederland en niet zoals de meeste van zijn vakgenoten uit die tijd werkzaam bij de overheid of een van de ingenieursbureaus, maar bij de industrie. Een man, die je kunt karakteriseren met de woorden 'deskundig, bescheiden, meelevend en trouw'.

Na zijn opleiding tot chemisch technoloog aan de TU-Delft, toen nog TH, en aansluitend zijn promotie daar op een onderzoek naar ‘reactoren met een vast dan wel gefluïdiseerd katalysatorbed’ trad hij in 1965 in dienst van DSM in Geleen. Fokke was geen job-hopper, zijn gehele werkzame leven bleef hij deze chemische multinational trouw.

In 1965 bestond het latere begrip milieu nog niet, afvalwater stond centraal. Bij DSM ging hij zich bezighouden met de zuivering van de stroom afvalwater van het bedrijf. Later verbreedde zijn werkterrein zich en werd hij chef van de afdeling Milieuresearch van het Centraal Laboratorium DSM, later chef Technologische Staf, uiteindelijk milieucoördinator en projectleider van verschillende milieuprojecten.

Pasveersloot
Maar voor hemzelf lag de grootste nadruk in zijn werk op de zuivering van het afvalwater van DSM, een grote lozer op de Maas, waaruit verder benedenstrooms water wordt ingenomen voor de drinkwaterbereiding door de bedrijven in Den Haag en Rotterdam, thans Dunea en Evides. Zijn DSM schreef historie met de bouw van de grootste Pasveersloot ter wereld en later de ontwikkeling van een proces van vergaande nitrificatie en denitrificatie. 

Dit heeft geresulteerd in de bouw van de grote DSM-zuiveringsinstallatie (capaciteit 1.000.000 i.e.), waarmee de zuurstofbindende stoffen en een grote hoeveelheid stikstof worden verwijderd. Wat de technologie betreft, heeft Fokke hierbij een zeer vooraanstaande rol gespeeld.

Bestuurlijk niveau
Vanuit zijn deskundigheid en betrokkenheid heeft Fokke ook op bestuurlijk niveau zijn aandeel in het waterbeheer in ons land geleverd. Van 1986 tot 1988 was hij voorzitter van de toenmalige Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterzuivering, de NVA die samen met KVWN opging in het huidige KNW. Voorts is hij vele jaren lid geweest van het Algemeen Bestuur van het Zuiveringschap Limburg en was hij namens VNO-NCW lid van het Dagelijks bestuur van de STORA, de huidige STOWA.

Maar bovenal was hij een aardige kerel, een vriendelijke man, die wist te verbinden en zichzelf ook verbonden voelde met zijn vakgenoten, zoals ook na zijn pensionering bij het jaarlijkse treffen van zijn vakgenoten, de ‘Ouwe Jonkers’ bleek, totdat naast de zorg voor zijn vrouw doofheid en kanker zijn laatste jaren gingen beheersen.

Namens zijn vakgenoten van het eerste uur,

Maarten Gast en Tjomme Meijer

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!