Herman Dijk, dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is op 63-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ernstige ziekte.

Herman Dijk vk 180 zw Herman DijkDijk legde 1 mei van dit jaar zijn werk neer, omdat hij door de ziekte en behandelingen niet meer in staat was leiding te geven aan het waterschap. “Ik ben begonnen aan een reis naar het ongewisse”, liet hij aan de medewerkers van het waterschap weten.

Piet Zoon nam zijn functie over als waarnemend dijkgraaf. Hij heeft met Eveline de Kruijk, secretaris-directeur, een In Memoriam geplaatst op de website van WDOD.

Ze schrijven onder meer: "Als dijkgraaf zette hij zich de afgelopen negen jaar met plezier en passie in voor veilige dijken en voldoende en schoon water, zowel binnen het waterschap als daarbuiten. Met zijn jarenlange ervaring en inhoudelijke kennis was Herman een drijvende kracht. Vernieuwing en innovatie hadden zijn speciale aandacht. De waterschapstaken effectief en professioneel uitvoeren, “in verbinding met onze Drents Overijsselse omgeving”, zoals hij het zelf verwoordde. Iets wat zijn betrokkenheid bij enerzijds het waterschap en anderzijds bij de bewoners, bedrijven en industrie met verve aantoont." 

Dijk werd op donderdag 11 februari 2010 beëdigd als dijkgraaf van het toenmalige Waterschap Groot Salland. Op 1 januari 2016 zette hij deze functie voort bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland.

Voordat Herman Dijk werd beëdigd als dijkgraaf, was hij werkzaam als directeur Economie en Mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant en bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

MEER INFORMATIE
In Memoriam dijkgraaf Herman Dijk