Hoogheemraad Jeroen Haan van Rijnland is kandidaat om dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden te worden. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap draagt Haan unaniem voor.

Jeroen Haan 180 vk Jeroen HaanHaan wordt de opvolger van Patrick Poelmann die na 12 jaar stopt als dijkgraaf. Het is de bedoeling dat Haan op 1 september aan de slag gaat bij De Stichtse Rijnlanden.

Als dagelijks bestuurder van Rijnland had Haan (PvdA) in de afgelopen bestuursperiode waterketen, waterzuivering en participatie in zijn portefeuille. Hij bereikte deze week met VVD, Water Natuurlijk, CDA en Agrarisch & Bedrijven een akkoord over een nieuwe bestuurstermijn van vier jaar.

In het nieuwe dagelijkse bestuur van Rijnland staat hij als hoogheemraad geboekt met de thema's waterketen, circulair en energietransitie. Het nieuwe college van Rijnland wordt 5 juni geïnstalleerd. 

Als de aanbeveling van het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden wordt overgenomen begint Haan 1 september in Houten. Op die datum eindigt de periode waarop Poelmann leiding gaf aan het hoogheemraadschap. Hij begon in 2007 als dijkgraaf en maakte eind vorig jaar bekend dat hij niet beschikbaar is voor een herbenoeming. 

 

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.