Hetty Klavers is officieel herbenoemd als dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland. Klavers werd gisteravond in de algemene vergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning Leen Verbeek.

Hetty Klavers vk 180 Hetty KlaversKlavers begint aan haar tweede periode als dijkgraaf en is benoemd tot en met 30 september 2025. Aan het begin van dit jaar werd Klavers door het algemeen bestuur voorgedragen voor een tweede termijn. “Mevrouw Klavers is zichtbaar, heeft een goed netwerk, een verfrissende presentatie en strategisch en tactisch inzicht”, oordeelde de vertrouwenscommissie.

In het kader van haar herbenoeming hield het waterschap gisteren een minisymposium over de schoonheid van water.

Klavers is sinds 2013 werkzaam als dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland. In 2016 werd zij bestuurslid van de Unie van Waterschappen, met onder meer waterveiligheid in haar portefeuille.

Ze zit ook de Commissie Aanpassing Belangstelsel (CAB) voor die een plan voor een vergaande vernieuwing van het belastingstelsel lanceerde, maar dat door de waterschappen is afgewezen.

Voor haar werk bij het waterschap was Klavers werkzaam bij Rijkswaterstaat, waar ze meerdere directiefuncties bekleedde.