Henk Laarman wordt de nieuwe directeur van waterlaboratorium Aqualysis in Zwolle. Hij volgt Herman van den Berg op en begint 1 juni in zijn nieuwe functie.

Henk Laarman 180 vk Henk LaarmanVan den Berg neemt afscheid na een periode van 45 jaar werkzaam te zijn geweest in de waterlaboratoriumwereld.

Zijn opvolger is geen onbekende in de waterschapswereld. Na een loopbaan in diverse (leidinggevende) functies binnen de drinkwatersector, bedrijfsgezondheid en afvalbranche, is hij sinds 2014 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij Aquon: een professioneel waterlaboratorium van negen waterschappen in het midden en het zuiden van Nederland.

Aqualysis voert werkzaamheden uit in opdracht van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland.

Het lab heeft doet onderzoek in oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, zuiveringsslib en waterbodems in Midden- en Oost-Nederland. Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 monsters verwerkt waarop circa 800.000 analyses worden uitgevoerd.