PERSONALIA - Helle van der Roest is door de cursisten van Wateropleidingen, het opleidingsinstituut voor de watersector, gekozen tot Docent van het Jaar.

Helle van der Roest vk 180De cursisten beoordelen de docent na iedere cursus of module op hun deskundigheid, presentatie en contact met cursisten. In het cursusjaar 2017/2018 zijn er 5.375 beoordelingen ingevuld door cursisten. Van der Roest, scoorde continu tussen de 4,5 en 5 punten (schaal van 1 op 5) op alle onderdelen, schrijft het instituut op zijn website.

Van der Roest is al meer dan 20 jaar actief als docent van Wateropleidingen. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoeringen van de opleidingen in het vakgebied waterzuivering. 

Cursisten roemen zijn deskundigheid en enthousiasme, aldus het instituut. "Een docent met kennis en diepgang die de cursisten uitdaagt. Een rasverteller die zich niet stoort aan de klok. Zijn enthousiasme werkt door in de lessen en dit maakt hem tot een geliefd docent."

Van der Roest werkte ruim dertig jaar in de watersector en was betrokken bij de ontwikkeling van vele innovaties in de sector, zoals de Nereda-technologie. Vorig jaar maart nam hij afscheid als business developer en onderzoeker bij Royal HaskoningDHV.  

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!