PERSONALIA - Hein van Stokkom is benoemd tot erelid van Waterwegen. Van Stokkom was betrokken bij de oprichting van de denktank van de Waterschappen, hij geldt als een van de geestelijke vaders.

hein van stokkom vk 180

“Hein van Stokkom heeft zich in de elf jaren dat Waterwegen bestaat actief ingezet voor het bestaan en behoud van Waterwegen”, zegt voorzitter Riquette van de Pol van Waterwegen. “Hij heeft met visie, lef, leiderschap en vertrouwen Waterwegen gesteund.”

Vorig jaar, toen de denktank het tienjarige bestaan vierde, noemde Van Stokkom Waterwegen in een gesprek met H2O een club van bevlogen en creatieve waterschappers die fungeert als toekomst- en trendwatcher voor de waterschappen.

Van Stokkom heeft op 3 oktober zijn taak als secretaris directeur bij Brabantse Delta neergelegd. Hij gaat met deeltijdpensioen. Hij blijft nog wel actief voor het waterschap. Hij gaat zich bezighouden met advisering over speciale of gevoelige onderwerpen voor dijkgraaf en bestuur. Daarnaast houdt hij zich bezig met (advies)opdrachten van externe opdrachtgevers.

Bij Waterwegen was Van Stokkom lid van de stuurgroep. Daar is nu een streep ondergezet, maar met zijn benoeming tot ere-lid blijft hij verbonden met Waterwegen. Eens Waterweger altijd Waterweger, aldus Van de Pol. “Daarom hebben we Hein tot erelid benoemd. Als erelid blijft hij onlosmakelijk met ons verbonden.”

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!