Hans Pereboom, dagelijks bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft de waterschapspenning gekregen. De onderscheiding viel hem ten deel ter ere van zijn 25-jarig jubileum als waterschapsbestuurder.

Hans Peereboom 180 vk Hans PereboomDijkgraaf Dirk-Siert Schoonman reikte de penning van de Unie van Waterschappen uit. Hans Pereboom (63) uit Paasloo maakt voor de fractie Ongebouwd deel uit van het dagelijks bestuur met in zijn portefeuille onder meer zoetwatervoorziening Oost-Nederland, veenweide en bodemdaling.

Pereboom is als dagelijks bestuurder van WDOD in de voetsporen getreden van zijn vader die lid was van het dagelijks bestuur van het toenmalige waterschap Vollenhove. Pereboom, eigenaar van een landbouw- en loonbedrijf, stelde zich namens de landbouworganisatie LTO beschikbaar als bestuurder van het waterschap. Hij werd gekozen en in de kwart eeuw die volgde als waterschapsbestuurder was hij betrokken bij veel veranderingen, zoals fusies tussen waterschappen.

In 2000 ontstond het waterschap Reest en Wieden, dat in 2016 met Groot Salland fuseerde tot Waterschap Drents Overijsselse Delta, de op één na grootste van Nederland. Het samengaan was niet eenvoudig, door onder meer ‘het verschil in karakter’ tussen Drenten en mensen uit Overijssel. Het ineenschuiven van de besturen bleek voorts ‘best complex’, maar ook moest er in beleid focus worden aangebracht in de nieuwe organisatie. “Bij Reest en Wieden was er vooral aandacht voor het watersysteem, voor het Waterschap Groot Salland draaide het vooral om sterke waterkeringen”, zegt Pereboom.

In zijn 25 jaar als waterschapsbestuurder was hij betrokken bij veel besluiten en processen zoals ‘beleidsharmonisatie en waterschapszorg’. De komende jaren ziet hij 'boerendossiers' als stikstof, C02, bodemdaling en veenweide, biodiversiteit en klimaatverandering 'en alles wat daarbij speelt', als belangrijke aandachtspunten. Pereboom: “We moeten ons hierbij wel bedenken dat soms anderen dan het waterschap in the lead zijn. Daar moet je je dan wel op instellen.”


 

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.