secundair logo knw 1

Hans Pereboom, dagelijks bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft de waterschapspenning gekregen. De onderscheiding viel hem ten deel ter ere van zijn 25-jarig jubileum als waterschapsbestuurder.

Hans Peereboom 180 vk Hans PereboomDijkgraaf Dirk-Siert Schoonman reikte de penning van de Unie van Waterschappen uit. Hans Pereboom (63) uit Paasloo maakt voor de fractie Ongebouwd deel uit van het dagelijks bestuur met in zijn portefeuille onder meer zoetwatervoorziening Oost-Nederland, veenweide en bodemdaling.

Pereboom is als dagelijks bestuurder van WDOD in de voetsporen getreden van zijn vader die lid was van het dagelijks bestuur van het toenmalige waterschap Vollenhove. Pereboom, eigenaar van een landbouw- en loonbedrijf, stelde zich namens de landbouworganisatie LTO beschikbaar als bestuurder van het waterschap. Hij werd gekozen en in de kwart eeuw die volgde als waterschapsbestuurder was hij betrokken bij veel veranderingen, zoals fusies tussen waterschappen.

In 2000 ontstond het waterschap Reest en Wieden, dat in 2016 met Groot Salland fuseerde tot Waterschap Drents Overijsselse Delta, de op één na grootste van Nederland. Het samengaan was niet eenvoudig, door onder meer ‘het verschil in karakter’ tussen Drenten en mensen uit Overijssel. Het ineenschuiven van de besturen bleek voorts ‘best complex’, maar ook moest er in beleid focus worden aangebracht in de nieuwe organisatie. “Bij Reest en Wieden was er vooral aandacht voor het watersysteem, voor het Waterschap Groot Salland draaide het vooral om sterke waterkeringen”, zegt Pereboom.

In zijn 25 jaar als waterschapsbestuurder was hij betrokken bij veel besluiten en processen zoals ‘beleidsharmonisatie en waterschapszorg’. De komende jaren ziet hij 'boerendossiers' als stikstof, C02, bodemdaling en veenweide, biodiversiteit en klimaatverandering 'en alles wat daarbij speelt', als belangrijke aandachtspunten. Pereboom: “We moeten ons hierbij wel bedenken dat soms anderen dan het waterschap in the lead zijn. Daar moet je je dan wel op instellen.”


 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.