Hans Pereboom, dagelijks bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft de waterschapspenning gekregen. De onderscheiding viel hem ten deel ter ere van zijn 25-jarig jubileum als waterschapsbestuurder.

Hans Peereboom 180 vk Hans PereboomDijkgraaf Dirk-Siert Schoonman reikte de penning van de Unie van Waterschappen uit. Hans Pereboom (63) uit Paasloo maakt voor de fractie Ongebouwd deel uit van het dagelijks bestuur met in zijn portefeuille onder meer zoetwatervoorziening Oost-Nederland, veenweide en bodemdaling.

Pereboom is als dagelijks bestuurder van WDOD in de voetsporen getreden van zijn vader die lid was van het dagelijks bestuur van het toenmalige waterschap Vollenhove. Pereboom, eigenaar van een landbouw- en loonbedrijf, stelde zich namens de landbouworganisatie LTO beschikbaar als bestuurder van het waterschap. Hij werd gekozen en in de kwart eeuw die volgde als waterschapsbestuurder was hij betrokken bij veel veranderingen, zoals fusies tussen waterschappen.

In 2000 ontstond het waterschap Reest en Wieden, dat in 2016 met Groot Salland fuseerde tot Waterschap Drents Overijsselse Delta, de op één na grootste van Nederland. Het samengaan was niet eenvoudig, door onder meer ‘het verschil in karakter’ tussen Drenten en mensen uit Overijssel. Het ineenschuiven van de besturen bleek voorts ‘best complex’, maar ook moest er in beleid focus worden aangebracht in de nieuwe organisatie. “Bij Reest en Wieden was er vooral aandacht voor het watersysteem, voor het Waterschap Groot Salland draaide het vooral om sterke waterkeringen”, zegt Pereboom.

In zijn 25 jaar als waterschapsbestuurder was hij betrokken bij veel besluiten en processen zoals ‘beleidsharmonisatie en waterschapszorg’. De komende jaren ziet hij 'boerendossiers' als stikstof, C02, bodemdaling en veenweide, biodiversiteit en klimaatverandering 'en alles wat daarbij speelt', als belangrijke aandachtspunten. Pereboom: “We moeten ons hierbij wel bedenken dat soms anderen dan het waterschap in the lead zijn. Daar moet je je dan wel op instellen.”


 

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!