Han Noten (62) is benoemd tot Commissaris van het drinkwaterbedrijf Vitens. In mei van volgend jaar volgt hij Boele Staal op als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

Han Noten 2 180 vk Han NotenStaal nadert het einde van zijn zittingstermijn. Met Noten als opvolger krijgt Vitens een ervaren bestuurder als voorzitter van de RvC. “Als voormalig burgemeester van Dalfsen is hij goed bekend met het onderwerp drinkwater in het werkgebied van Vitens. Met zijn ervaring als lid van de Eerste Kamer is hij voorts zeer goed thuis in het Haagse”, zegt Staal.

Noten heeft een lange politieke loopbaan. Van 2011 tot 2018 was hij burgemeester van de Overijsselse gemeente Dalfsen. Van 2003 tot begin 2013 was hij namens de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ook werd hij in 2003 voorzitter van de fractie van de Partij van de Arbeid in de Senaat. Eerder werkte Noten als vakbondsbestuurder bij de FNV en was hij directielid bij Centraal Beheer en de Nederlandse Spoorwegen.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.