Gerrit Oudakker, technology scout van Wetsus heeft vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen. In zijn woonplaats Broek op Langedijk ontving hij de versierselen behorende bij de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester Leontien Kompier.

Gerrit Oudakker vk 180 Gerrit OudakkerOudakker, van oorsprong weg- en waterbouwer, is zogeheten technology scout van het onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden en is, zo beschrijft het instituut, van grote betekenis voor de ontwikkeling van innovatie in de watertechnologiesector.

Aan het eind van zijn carrière en ook na zijn pensionering bij Koninklijke Volker Wessels Stevin heeft Oudakker het initiatief genomen tot een aantal projecten die na zijn pensionering zijn overgenomen door Wetsus.

Zo is hij betrokken bij vele innovatieve technologieën in de watersector, zoals Blue Energy. “Hij heeft de technologie, waarbij elektriciteit wordt gewonnen uit het mengen van zoet en zout water, in Nederland en wereldwijd op de kaart gezet”, aldus Wetsus.

Oudakker is voorts partner in Water Waves, een spin-off van Wetsus, waar hij de rol heeft van sparringpartner, partijen bij elkaar brengt en ideeën genereert.

Bij Wetsus draagt hij vaak nieuwe ideeën aan voor onderzoek en is hij gesprekspartner voor vele jonge onderzoekers, aldus Wetsus. “Op wetenschappelijk gebied heeft hij visionaire ideeën voor duurzame ontwikkeling in onderzoek en brengt die in de vele contacten onvermoeibaar naar voren.”