Gerhard van den Top is aangesteld als voorzitter van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). De dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat benoemd.

Gerhard van den Top vk 180 Gerhard van den TopHet ENW is opgericht omdat er behoefte is aan een platform dat het ministerie, waterschappen en andere overheidspartijen kan adviseren op het gebied van waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd en ongevraagd. 

Leden van het ENW zijn werkzaam bij onderzoeksinstituten, universiteiten of bij een overheidsorganisatie met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid. Daarmee is in het netwerk wetenschappelijke kennis en praktijkervaring gebundeld.

Van den Top is afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij waterveiligheid en innovatie. Naast zijn rol als dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was hij afgelopen jaren onder andere voorzitter van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit. 

In het verleden was Van den Top als directeur van Vitens Evides International verantwoordelijk voor toepassing van innovaties in internationale wateropgaven.