Gerhard van den Top is in het provinciehuis van Noord-Holland officieel beëdigd voor zijn tweede termijn als dijkgraaf van waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Gerhard van den Top vk 180 Gerhard van den TopDe beëdiging door commissaris van de Koning Arthur van Dijk had vandaag plaats in Haarlem. De eerste termijn van Van den Top (1961) liep op 1 november af.

In mei droeg het algemeen bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht Van den Top voor voor herbenoeming. In de komende jaren komt het voor het waterschap in toenemende mate op aan samenwerking te zoeken met andere overheden, organisaties, bedrijven en bewoners, aldus het algemeen bestuur in mei. Dat zei er vertrouwen in te hebben dat Van den Top goed invulling kan geven aan die veranderende rol.

Van den Top noemde het vandaag ‘een heel groot voorrecht’ dat hij is benoemd voor een tweede termijn. De bestuurder zei zich erop te verheugen dat hij als dijkgraaf in een nieuwe termijn een bijdrage mag leveren aan de inzet van ‘een zelfbewust naar buiten tredend waterschap’ in de snel veranderende wereld van het waterbeheer.