Ecohydroloog Flip Witte gaat met vervroegd pensioen en verlaat onderzoeksinstituut KWR. Ruud Bartholomeus, wetenschappelijk onderzoeker hydrologie en verbonden aan Wageningen Universiteit, volgt Witte op als principal scientist bij KWR.

Flip Witte 180 vk Flip Witte Witte werkte als hoofdonderzoeker bij KWR, waar hij, zo schrijft het instituut, een grote bijdrage heeft geleverd aan de integratie van de wetenschappelijke disciplines hydrologie, bodemchemie en vegetatiewetenschap. Hij publiceerde in zijn 13,5 jaar bij KWR meer dan honderd papers over uiteenlopende onderwerpen, zoals de ecologische gevolgen van watermanagement en klimaatverandering.

Witte heeft in zijn periode bij KWR ‘een zeer belangrijke’ bijdrage geleverd aan innovatieve ecohydrologische modellering van vegetatieontwikkeling (met PROBE), grondwateraanvulling en nitraatuitspoeling onder een veranderend klimaat. PROBE maakt een wezenlijk onderdeel uit van de Waterwijzer Natuur, het model dat de effecten berekent van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden.

Sinds maart 2007 was Witte ook bijzonder hoogleraar op de afdeling systeemecologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De onderzoeker blijft actief, hij zal in zijn eigen bedrijf nog wetenschappelijk werk blijven doen.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.