Erik van Sebille is aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Oceanografie & Public Engagement. Van Sebille is oceanograaf en klimaatwetenschapper.

Erik van SebilleErik van SebilleDe leerstoel is een gedeelde positie van twee onderzoeksinstituten van de Universiteit Utrecht: het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) en het Freudenthal Instituut (FI). Het professoraat is het eerste in Nederland dat klimaatonderzoek, oceanografie en publieksbetrokkenheid combineert, aldus de universiteit.

Om wetenschap beter te verbinden met de samenleving zet de Universiteit Utrecht sterk in op Open Science. Een van de sporen binnen dat programma is public engagement: het betrekken van het grote publiek bij de wetenschap. 

"We kunnen de klimaatcrisis alleen aanpakken als we de klimaatgeletterdheid van het publiek vergroten", zegt Van Sebille op de site van de universiteit. "Met mijn onderzoek wil ik daar een bijdrage aan leveren. De oceaan spreekt tot de verbeelding. Daarom is het een uitstekend ingangspunt om mensen te betrekken bij onderzoek naar klimaat en duurzaamheid."

De thema’s klimaatonderzoek, oceanografie en publieksbetrokkenheid gaan bijzonder goed samen, aldus Van Sebille. "De oceaan is een prachtige manier om een breder publiek te interesseren voor klimaat en duurzaamheid. Oceanen zijn spannend. Iedereen heeft wel een intuïtief idee of gevoel bij oceanen, maar de meeste mensen zijn nog nooit verder dan een paar honderd meter uit de kust daadwerkelijk op of in de oceaan geweest. Er is nog zoveel meer te ontdekken!"

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!