secundair logo knw 1

Eisse Luitjens is toegetreden tot het bestuur van Stowa, het kenniscentrum van de waterschappen. Luitjens is eerste loco-dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest.

Eisse Luitjens 180 vk Eisse LuitjensDe Groninger volgt Lyda Schelwald-van der Kley op, voormalig DB-lid van waterschap Zuiderzeeland. Zijn benoeming ging 1 december 2019 in.

Als dagelijks bestuurder van Noorderzijlvest is Luitjens onder meer verantwoordelijk voor de waterveiligheid en specifiek voor alle keringen. Zowel de primaire langs de Waddenkust als de regionale langs vaarten en plassen. Voorts heef hij Financiën en Bedrijfsvoering in zijn portefeuille.

Luitjens is plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen. Namens de CWK maakt hij deel uit van het alliantiebestuur van het HWBP.

In het dagelijks leven werkt Eisse Luitjens als business developer bij de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, de NOM. Luitjens studeerde aan de Universiteit Wageningen en heeft zijn wortels in de akkerbouw.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.