Dorette Corbey is de nieuwe voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP). De voormalig Europarlementariër is 15 april begonnen.

Dorette Corbey 180 vk Dorette CorbeyCorbey volgt Annemieke Nijhof op die haar voorzitterschap eind 2020 neerlegde omdat zij algemeen directeur werd bij kennisinstituut Deltares.

De nieuwe NWP-voorzitter heeft een lange en veelzijdige staat van dienst in praktijk, bestuur en politiek. Ze is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en maakt ook deel uit van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij de waterschapsverkiezingen van 2019 werd ze met voorkeursstemmen verkozen in het AB. Ze zit namens de PvdA in het bestuur.

Corbey volgde een opleiding tot verpleegkundige en later de studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde ze in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Ze werkte als verpleegkundige, onderzoeker bij het instituut Clingendael en als beleidsmedewerker bij de bouw- en houtbond van de FNV. Eind jaren 90 was ze lid van een adviescommissie Europese politiek voor de PvdA.

Van 1999 tot 2009 was ze Europarlementariër. In het Europees Parlement hield ze zich intensief bezig met water-, milieu- en klimaatvraagstukken. Daarna was ze directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, betrokken bij advisering over duurzaamheidsvraagstukken rondom biomassa en voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit. Corbey is een van de initiatiefnemers van de Federatie Bio-economie Nederland.

Laatste reacties op onze artikelen

Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!