Miguel Dionisio Pires is aangesteld als lector aan Aeres Hogeschool in Almere. Pires is werkzaam bij Deltares als aquatisch ecoloog/limnoloog.

miguel dionisio pires 180 vk Miguel Dionisio Pires Het nieuwe lectoraat van Aeres richt zich op ‘Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen’. De hogeschool wil met het lectoraat het aquatisch onderzoek op de kaart zetten. 

Als nieuwe lector gaat Dionisio Pires samenwerken met diverse Almeerse studies waaronder Toegepaste Biologie en Geo Media & Design en met internationale studenten van de studie Aquatic Ecosystem Analysis. 

Dionisio Pires hoopt met zijn lectoraat een impuls te geven aan innovaties in het waterkwaliteitsbeheer. Op Deltares houdt zich bezig met innovatieve meettechnieken zoals remote sensing, DNA sampling en onderzoek met drones. Hij leidt tevens diverse projecten die gaan om waterkwaliteitsvoorspellingen.

Als lector heeft Dionisio Pires als belangrijk doel dat studenten een eigen bedrijf als spin-off beginnen.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.