Voor zijn inzet voor Wetterskip Fryslân heeft vertrekkend dijkgraaf Paul van Erkelens gisteren symbolisch de eerste Citizen Climate Adaptation Award ontvangen. Tijdens zijn laatste vergadering ontving hij tevens de erepenning van het waterschap. En ook werd Van Erkelens geridderd.

Paul van Erkelens vk 180 Paul van ErkelensDe Citizen Climate Adaptation Award is in het leven geroepen door de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân en Wetterskip Fryslân ter ere van het werk van Van Erkelens.

De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan twee jongeren die volgens een jury de beste maatregelen voor klimaataanpassing aandragen. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 15 tot en met 18 jaar en 19 tot en met 24 jaar.

Officieel wordt de burgerwetenschapsprijs pas in januari gelanceerd, maar Van Erkelens ontving deze gisteravond al tijdens de laatste vergadering van het algemeen bestuur onder zijn voorzitterschap. De dijkgraaf, die per 1 januari met pensioen gaat, neemt zelf zitting in de jury en mag de prijs in 2020, 2022, 2024 en 2026 uitreiken.

Erepenning
Van Erkelens kreeg gisteravond ook de erepenning van Wetterskip Fryslân uit handen van dagelijks bestuurslid Bé de Winter.

Het dagelijks bestuur kent de erepenning toe op advies van een commissie uit het algemeen bestuur, als blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap.

Ridder
Vanmiddag, bij zijn officiële afscheid in Sneek, is Van Erkelens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als dijkgraaf en voor tal van andere bestuurlijke functies. Volgens de provincie hebben zijn activiteiten als dijkgraaf 'uitstraling buiten het Wetterskip en geleid tot de maatschappelijke positie van het Wetterskip naast de andere overheden'.

Ook ontving de langstzittende dijkgraaf de erepenning van de Unie van Waterschappen, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de waterschappen. 

1812 citizen climate adaptation awardPaul van Erkelens ontvangt de prijs uit handen van algemeen bestuurslid Tieneke Clevering (links), jeugddijkgraaf Merel Fiets en algemeen bestuurslid Sjerp de Jong. Foto Wetterskip Fryslân/Daniël Hartog

 

MEER INFORMATIE
Afscheidsinterview Paul van Erkelens
Luzette Kroon beoogd opvolger Paul van Erkelens

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!