Dijkgraaf Herman Dijk van Waterschap Drents Overijsselse Delta legt tijdelijk zijn werk neer. Piet Zoon neemt zijn functie over als waarnemend dijkgraaf.

Herman Dijk 180 vk Herman DijkDijk is door ziekte en behandelingen die hij moet ondergaan tijdelijk niet in staat om leiding te geven aan het waterschap, zo laat het waterschap weten. Op verzoek van Dijk heeft het algemeen bestuur van het waterschap gezocht naar een waarnemend dijkgraaf.

Piet Zoon 180 vk Piet ZoonWDOD vond Zoon bereid om tijdelijk dijkgraaf te worden. Zoon is voormalig burgemeester van Hattem en Raalte en is de afgelopen jaren waarnemend burgemeester geweest in Reimerswaal en tot in januari 2019 in Veenendaal. Hij is al lange tijd betrokken bij het werk van het waterschap als voorzitter van bewonersgroepen.

Gedeputeerde Staten van Drenthe en van Overijssel hebben de voordracht van het waterschapsbestuur overgenomen, zodat Zoon als waarnemend dijkgraaf kan starten. Hij begint 1 mei.