Professor Dano Roelvink heeft de Coastal Award gewonnen als erkenning voor zijn zeer grote verdiensten op het terrein van kustbescherming. Twee jaar geleden ontving hij al een andere prestigieuze prijs: de International Coastal Engineering Award.


Dano Roelvink        Dano Roelvink
Dano Roelvink is hoogleraar kust-engineering en havenontwikkeling bij IHE Delft Institute for Water Education en werkt tevens bij onderzoeksinstituut Deltares. Hij kreeg de Coastal Award vorige week tijdens de Coastal Sediments conferentie in Florida. Zijn vakgenoten hebben hem de prijs toegekend na een verkiezing uit een lijst van vooraanstaande kustwetenschappers.

Roelvink verklaart daarover op de site van IHE Delft: “Ik ben verheugd dat ik na een stemming deze award krijg van een zeer open en samenwerkende gemeenschap van kustwetenschappers en -ingenieurs. Met veel van hen werk ik al jarenlang samen. Het stimuleert mij om bezig te blijven met de ontwikkeling van modellen, die zowel natuurkundig zeer verantwoord zijn als relatief gemakkelijk kunnen worden toegepast voor urgente problemen langs kusten in de wereld.”

In zijn lange wetenschappelijke carrière heeft Roelvink een grote bijdrage geleverd aan de theorie van de morfologie van kusten. Hij stond aan de wieg van de simulatiemodellen Delft3D en XBeach, die wereldwijd worden gebruikt voor kustbeschermingsprojecten. Momenteel leidt hij de verdere ontwikkeling van het nu ruim tien jaar bestaande open-source model XBeach. Hiermee kan heel goed de invloed van stormen op kusten worden voorspeld.

Roelvink maakt zich sterk voor de internationale wetenschappelijke samenwerking op het gebied van morfodynamisch modelleren. Hij heeft het voortouw genomen bij diverse samenwerkingsprojecten. De Delftse professor schreef samen met Ad Reniers het standaardwerk A Guide to Modeling Coastal Morphology (2011).

In 2017 werd zijn onderzoeks- en missiewerk al bekroond met de International Coastal Engineering Award van de American Society of Civil Engineers. Tegenover H2O zei Roelvink toen: “De award is heel prestigieus, de hoogste individuele bekroning in de wereld van kustbescherming. Collega’s hebben mij voorgedragen en dat is de beste erkenning.” Op de vraag of er nog iets te wensen overbleef, antwoordde hij: “De Coastal Award is ook leuk en ziet er mooier uit. Daar moet ik nog even aan werken.” Dat is nu gelukt.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.
Interessant en leerzaam artikel. Als leek vraag ik me af of al die (waarschijnlijk) dure maatregelen wel gerechtvaardigd zijn. Betaalt de landbouwsector mee aan deze maatregelen? Het lijkt me ondernemersrisico om om te gaan met veranderende omstandigheden. Nederland wordt voor een groot deel omringt door zout water, dus het is niet reeel om van een overheid te verwachten steeds weer maatregelen te nemen die verdere verzilting moeten voorkomen.
En ook met verzilting is landbouw mogelijk, maar die zal anders zijn en mogelijk minder opbrengen.
Voor de natuur geldt dat bij verzilting sprake zal zijn van een andere natuur. Is het beleid nu dat de huidige natuur koste wat kost in stand moet worden gehouden? Dat is geen duurzaam toekomstbeeld.
Het enige legitieme argument is de zoetwater-voorziening te beschermen. Had het geld dat nu in de aanpassingen van de zeesluis wordt gestoken, niet veel effectiever voor de drinkwatervoorziening kunnen worden ingezet?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!