PERSONALIA - Daan Cornelisse is door Sweco aangesteld als Teammanager Techniek. Hij komt van ingenieursbureau Tauw.

daan cornelisse'Daan is een ervaren en enthousiaste leider. Zichtbaarheid, kennis van de buitenwereld en weten wat de klant belangrijk vindt zijn voor hem een must', laat Sweco weten. Hiervoor werkte hij bij Tauw, als Teammanager Ruimte Inrichting en senior projectleider.

Cornelisse studeerde Bos- en Natuurbeheer en Economie aan Wageningen Universiteit. Hij werkte bij Tauw onder andere aan natte en droge civiele projecten voor provincies, gemeenten, waterschappen, aannemers en natuurorganisaties.

“Ik vind het leuk om mensen met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren en te motiveren. Deze vaardigheid gebruik ik om mijn team beter te laten functioneren en om projecten tot een goed einde te brengen”, aldus Daan. “Ik kijk er naar uit verbindingen te leggen met andere teams bij Sweco en het beste uit iedereen te halen.”

Sweco ingenieursadvies- en architectenbureau werkt aan duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Sweco heeft 14.500 medewerkers in Europa, en projecten in 70 landen verspreid over de hele wereld.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.