PERSONALIA - Co Verdaas (52) wordt de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Rivierenland als het aan het algemeen bestuur van het waterschap ligt. Het AB draagt Verdaas unaniem voor.

Co Verdaas 180 vk Co VerdaasWaarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen en tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie noemt Verdaas ‘een echte verbinder’. Verdaas wordt de opvolger van Roelof Bleker,  die per 1 september is benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Verdaas (PvdA) heeft ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Zo was hij onder andere werkzaam bij de Universiteit van Wageningen, gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ, lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland (ruimtelijke ordening) en korte tijd staatssecretaris Economische Zaken in kabinet-Rutte II.

Momenteel is hij onder meer deeltijd-hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, associate van het adviesbureau voor gebiedsontwikkeling Over Morgen, lid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur en voorzitter van de Mijnraad.

Als de voordracht van het AB tot een benoeming leidt, dan zal Verdaas naar verwachting 1 april 2019 aan de slag gaan als dijkgraaf. Tot die tijd neemt Gremmen waar.

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!