secundair logo knw 1

PERSONALIA - Co Verdaas (52) wordt de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Rivierenland als het aan het algemeen bestuur van het waterschap ligt. Het AB draagt Verdaas unaniem voor.

Co Verdaas 180 vk Co VerdaasWaarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen en tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie noemt Verdaas ‘een echte verbinder’. Verdaas wordt de opvolger van Roelof Bleker,  die per 1 september is benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Verdaas (PvdA) heeft ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Zo was hij onder andere werkzaam bij de Universiteit van Wageningen, gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ, lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland (ruimtelijke ordening) en korte tijd staatssecretaris Economische Zaken in kabinet-Rutte II.

Momenteel is hij onder meer deeltijd-hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, associate van het adviesbureau voor gebiedsontwikkeling Over Morgen, lid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur en voorzitter van de Mijnraad.

Als de voordracht van het AB tot een benoeming leidt, dan zal Verdaas naar verwachting 1 april 2019 aan de slag gaan als dijkgraaf. Tot die tijd neemt Gremmen waar.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!