Cis Apeldoorn wordt de nieuwe secretaris-directeur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ze begint 16 augustus.

Cis Apeldoorn 180 vk Cis ApeldoornHet Algemeen Bestuur van het waterschap stemde vorige week in met haar benoeming. Apeldoorn heeft veel ambtelijke ervaring. Ze was onder andere stedelijk directeur Ruimte en Economie in Amsterdam en is nu gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Zaanstad, waar ze in juli 2017 aan de slag ging.

Bij Stichtse Rijnlanden moet Apeldoorn bijdragen aan de transitie van het hoogheemraadschap naar ‘een moderne, innovatieve, effectieve, maatschappelijk relevant en toekomstbestendige’ netwerkorganisatie die de samenwerking zoekt. De nieuwe secretaris-directeur gaat deze mindset actief uitdragen en zorgen voor de juiste inspiratie en stimulans, aldus het hoogheemraadschap.