Cis Apeldoorn wordt de nieuwe secretaris-directeur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ze begint 16 augustus.

Cis Apeldoorn 180 vk Cis ApeldoornHet Algemeen Bestuur van het waterschap stemde vorige week in met haar benoeming. Apeldoorn heeft veel ambtelijke ervaring. Ze was onder andere stedelijk directeur Ruimte en Economie in Amsterdam en is nu gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Zaanstad, waar ze in juli 2017 aan de slag ging.

Bij Stichtse Rijnlanden moet Apeldoorn bijdragen aan de transitie van het hoogheemraadschap naar ‘een moderne, innovatieve, effectieve, maatschappelijk relevant en toekomstbestendige’ netwerkorganisatie die de samenwerking zoekt. De nieuwe secretaris-directeur gaat deze mindset actief uitdragen en zorgen voor de juiste inspiratie en stimulans, aldus het hoogheemraadschap.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.