Cathelijn Peters wordt tijdelijk algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Ze volgt Albert Vermuë op, die aan de slag gaat als beleidsdirecteur Leefomgeving bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Cathelijn Peters 180 vk Cathelijn PetersHet bestuur van de Unie van Waterschapen heeft bepaald dat bij de werving van een nieuwe algemeen directeur zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Daarom is er voor gekozen om de taken van de algemeen directeur tijdelijk bij Peters neer te leggen. Voor haar taken zoekt de Unie een tijdelijke vervanger.

Voor de invulling van de vacature van algemeen directeur wordt een profiel opgesteld en de procedure in gang gezet. In de ledenvergadering van 11 oktober legt de Unie van Waterschappen deze procedure en de profielschets voor aan de waterschappen. 

 

MEER INFORMATIE
Albert Vermuë van UvW naar VNG