Bob Bakker is in zijn woonplaats Amersfoort benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bakker kreeg de versierselen in het kader van de lintjesregen.

Bob Bakker 180 vk Bob BakkerDe onderscheiding viel Bakker (66) ten deel omdat hij van grote waarde was voor de ontwikkeling van de internationale positie van Royal HaskoningDHV op het vlak van drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden, aldus de motivering bij de koninklijke onderscheiding. 

Bakker was tot juni 2018 Director Business Development bij het internationale advies- en ingenieursbureau RHDHV. Hij begon in 1980 als civiel ingenieur (TU Delft) bij het raadgevend ingenieursbureau DHV en heeft sindsdien gewerkt aan projecten in tal van ontwikkelingslanden, met name in Afrika.

Zo leverde hij een bijdrage aan een vernieuwende manier van projectontwikkeling, met name in ontwikkelingslanden waar het financieren van een project vaak een knelpunt is. Het door hem verrichte pionierswerk krijgt nationaal en internationaal gezien succesvol navolging, ook bij projecten buiten de sector watertechnologie.

Bakker gebruikt zijn grote internationale ervaring bij het opstarten van (water)projecten sinds najaar 2018 als directeur/eigenaar van Traide Project Design & Financiele Engineering. 

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.