Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft afscheid genomen van Ingrid ter Woorst. Ter Woorst zette zich in het UvW-bestuur in voor de portefeuilles waterkwaliteit, waterketen en emissies en circulaire economie.

Ingrid ter Woorst 180 vk Ingrid ter WoorstTer Woorst moet de zetel in het algemeen bestuur van de UvW opgeven, omdat ze na de waterschapsverkiezingen niet terugkeerde als dagelijks bestuurslid van het hoogheemraadschap Delfland. 

De Unie van Waterschappen bedankt haar hartelijk voor haar inzet, zo staat op de website. “Als bestuurslid is Ingrid te typeren als gedreven, vasthoudend en een prettige persoonlijkheid. We hopen van harte dat zij zich ook in volgende uitdagingen blijft hard maken voor een goede waterkwaliteit in Nederland”, zei Albert Vermuë, algemeen directeur van de UvW.

Er is nu een korte periode geen bestuurslid voor de onderwerpen waar Ter Woorst zich mee bezig hield. UvW-voorzitter Rogier van der Sande is aanspreekpunt voor deze onderwerpen. Hij doet dat tot er een nieuw bestuurslid de plaats inneemt van Ter Woorst. De UvW verwacht dat de nieuwe bestuurder eind augustus wordt benoemd.