Bert Hamelers is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Electrochemical resource ecology aan de Wageningen University & Research. De leerstoel is financieel mogelijk gemaakt door Wetsus, het onderzoeksinstituut voor de watertechnologie in Leeuwarden.

Bert Hamelers 180 vk Bert HamelersHamelers is verbonden aan Wetsus als programmadirecteur en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoeksprogramma. 

Met de nieuwe leerstoel aan de WUR wil de hoogleraar zich richten op het ontwikkelen van elektrochemische technologie voor het terugwinnen van grondstoffen en energie uit reststromen.

Wageningen University is bekend terrein voor Hamelers. Hij studeerde er in 1987 cum laude af (Milieuhygiëne) en promoveerde er in 2001. Nog tijdens zijn promotieonderzoek werd hij docent bij Milieutechnologie, verantwoordelijk voor het aandachtsgebied biologische verwerking van organische reststromen zoals GFT. In 2011 verruilde Hamelers WUR voor Wetsus.

Nu keert hij terug als buitengewoon hoogleraar. De nieuwe leerstoel valt onder Biologische kringlooptechnologie van professor Cees Buisman, die ook wetenschappelijk directeur is van Wetsus. De benoeming van Hamelers is 1 december ingegaan.