Bert Hamelers is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Electrochemical resource ecology aan de Wageningen University & Research. De leerstoel is financieel mogelijk gemaakt door Wetsus, het onderzoeksinstituut voor de watertechnologie in Leeuwarden.

Bert Hamelers 180 vk Bert HamelersHamelers is verbonden aan Wetsus als programmadirecteur en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoeksprogramma. 

Met de nieuwe leerstoel aan de WUR wil de hoogleraar zich richten op het ontwikkelen van elektrochemische technologie voor het terugwinnen van grondstoffen en energie uit reststromen.

Wageningen University is bekend terrein voor Hamelers. Hij studeerde er in 1987 cum laude af (Milieuhygiëne) en promoveerde er in 2001. Nog tijdens zijn promotieonderzoek werd hij docent bij Milieutechnologie, verantwoordelijk voor het aandachtsgebied biologische verwerking van organische reststromen zoals GFT. In 2011 verruilde Hamelers WUR voor Wetsus.

Nu keert hij terug als buitengewoon hoogleraar. De nieuwe leerstoel valt onder Biologische kringlooptechnologie van professor Cees Buisman, die ook wetenschappelijk directeur is van Wetsus. De benoeming van Hamelers is 1 december ingegaan. 

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.