Bas Peeters is benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Peeters is 25 jaar en is daarmee een van de jongste bestuurders die zitting hebben in de dagelijks besturen van de waterschappen.

Bas Peeters 180 vk Bas PeetersPeeters volgt Jan Verhoeven op die om gezondheidsredenen is gestopt als bestuurder bij het waterschap. Peeters studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie werkte hij als adviseur mobiliteit en water bij een adviesbureau.

Hij neemt namens de VVD plaats in het dagelijks bestuur van De Dommel. In het college neemt Peeters de portefeuille van Verhoeven over en dat betekent dat hij zich ontfermt over de portefeuille schoon water. Hierin spelen thema’s als microplastics en medicijnresten in het afvalwater, het circulair omgaan met afvalstoffen en het duurzaam omgaan met het gezuiverde afvalwater.  

David van den Hout, student rechten, is geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur. Ton Spitsbaard, bedrijfskundige, is voor vier jaar benoemd als externe voorzitter van de Rekenkamercommissie.