secundair logo knw 1

PERSONALIA - Arthur Meuleman (56) wordt de nieuwe secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta. Hij is per 1 januari 2019 benoemd als opvolger van Hein van Stokkom.

2911 meulemanArthur MeulemanMeuleman werkt al sinds 2007 bij het waterschap. Hij begon als sectorhoofd Strategisch Beleid en Onderzoek en was vanaf 2009 lid van het directieteam voor het cluster Watersystemen en Waterveiligheid.

Eerder werkte hij bij Kiwa Water Research N.V. en de Natuurbeschermingsraad en verrichtte hij onderzoek voor de Universiteit van Utrecht. Nadat Van Stokkom begin oktober met deeltijdpensioen ging, fungeerde Meuleman al als waarnemend secretaris-directeur.

''Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam Arthur Meuleman als beste kandidaat naar voren'', verklaart dijkgraaf Kees Jan de Vet. ''Hij kent de vraagstukken die op ons waterschap af komen en hij kan als nieuwe leider het waterschap verder ontwikkelen naar een organisatie die klaar is voor de toekomst.''

Meuleman, die aan het hoofd van de ambtelijke organisatie komt te staan, gelooft dat ''dit het moment is om aan grote uitdagingen zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie te werken''. Hij wil zich sterk maken voor goede relaties met samenwerkingspartners als gemeenten, bedrijven, agrariërs, onderwijsinstellingen, natuurterreineneigenaren en inwoners. ''Door samen te werken, kunnen wij deze grote opgaven aan.''

Ook wil hij de manier van werken veranderen. ''We kunnen niet achterblijven in een wereld waarin steeds meer digitale en technologische ontwikkelingen zorgen dat wij ons werk nog beter kunnen doen.'' Bij Brabantse Delta werken circa vijfhonderd mensen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!