PERSONALIA - Arthur Meuleman (56) wordt de nieuwe secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta. Hij is per 1 januari 2019 benoemd als opvolger van Hein van Stokkom.

2911 meulemanArthur MeulemanMeuleman werkt al sinds 2007 bij het waterschap. Hij begon als sectorhoofd Strategisch Beleid en Onderzoek en was vanaf 2009 lid van het directieteam voor het cluster Watersystemen en Waterveiligheid.

Eerder werkte hij bij Kiwa Water Research N.V. en de Natuurbeschermingsraad en verrichtte hij onderzoek voor de Universiteit van Utrecht. Nadat Van Stokkom begin oktober met deeltijdpensioen ging, fungeerde Meuleman al als waarnemend secretaris-directeur.

''Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam Arthur Meuleman als beste kandidaat naar voren'', verklaart dijkgraaf Kees Jan de Vet. ''Hij kent de vraagstukken die op ons waterschap af komen en hij kan als nieuwe leider het waterschap verder ontwikkelen naar een organisatie die klaar is voor de toekomst.''

Meuleman, die aan het hoofd van de ambtelijke organisatie komt te staan, gelooft dat ''dit het moment is om aan grote uitdagingen zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie te werken''. Hij wil zich sterk maken voor goede relaties met samenwerkingspartners als gemeenten, bedrijven, agrariërs, onderwijsinstellingen, natuurterreineneigenaren en inwoners. ''Door samen te werken, kunnen wij deze grote opgaven aan.''

Ook wil hij de manier van werken veranderen. ''We kunnen niet achterblijven in een wereld waarin steeds meer digitale en technologische ontwikkelingen zorgen dat wij ons werk nog beter kunnen doen.'' Bij Brabantse Delta werken circa vijfhonderd mensen.

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!