Peter Oosterveer, CEO van Arcadis, heeft de Holland on the Hill Heineken Award gekregen. De onderscheiding werd hem op Capitol Hill in Washington uitgereikt door de Nederlandse ambassadeur André Haspels. 

Peter Oosterveer Arcadis vk 180 Peter OosterveerDe onderscheiding wordt toegekend aan een ondernemer die een substantiële en positieve impact heeft gehad op de economische banden tussen Nederland en de Verenigde Staten. Bij de uitreiking werd deze keer de nadruk gelegd op het werk van Oosterveer als topman van het ontwerp- en adviesbureau Arcadis in relatie tot klimaatverandering en zeespiegelstijging. Arcadis bevindt zich in de voorhoede van het creëren van effectieve oplossingen in waterbeheer, bescherming tegen overstromingen, veerkracht, duurzaamheid, sanering, en mobiliteit, aldus een toelichting van de ambassade.

Ter illustratie wordt de samenwerking van Arcadis met het New York Department of Health genoemd om afvalwater te analyseren en de aanwezigheid van COVID-19 in de gemeenschap te detecteren. Ander voorbeeld betreft de inbreng van het bureau bij de ontwikkeling van het nieuwe waterkeringssysteem van New Orleans na de orkaan Katrina.

Haspels zei bij de uitreiking: "Onder leiding van Peter Oosterveer gebruikt Arcadis zijn expertise om het hoofd te bieden aan klimaatverandering, verstedelijking en digitalisering, enkele van de grootste gemeenschappelijke uitdagingen van onze tijd. En daarbij dienen Oosterveer en Arcadis als illustratie en inspiratie voor hoe Nederland en de Verenigde Staten kunnen samenwerken ten voordele van hun bevolking. Dit is een strategie die niet alleen goed is voor het bedrijfsleven, maar ook voor de planeet."

De Holland on the Hill Heineken Award, genoemd naar wijlen Freddy Heineken, werd eerder toegekend aan onder meer: Michelle Browdy van IBM in 2020, Alexander R. Wynaendts van Aegon in 2019, David Hyman van Netflix in 2018, Dick Boer van Ahold Delhaize in 2017, Victoria B. Mars van Mars Inc. in 2016, Paul Polman van Unilever in 2015, en Werner Vogels van Amazon.com in 2014.

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!