Annechien ten Have, algemeen bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ze krijgt donderdag de versierselen opgespeld door burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt, die haar telefonisch op de hoogte stelde.

Annechien ten Have 180 vk Annechien ten HaveAnnechien ten Have zit namens de VVD in het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In het dagelijks leven is ze varkenshouder, akkerbouwer en biogasboer in Beerta. Ze ontwikkelde een diervriendelijk stalconcept met een eigen vleesmerk Hamletz en geldt als verbinder tussen varkenssector en maatschappij.

Ten Have heeft een grote bijdrage geleverd aan het verder professionaliseren van de sector en het verdedigen en positioneren van de varkenshouderij in Nederland, schrijft het comité van aanbeveling.

Ten Have is altijd bestuurlijk actief geweest binnen de landbouwereld, zoals binnen Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, maar ook daarbuiten zoals voor waterschap Hunze en Aa’s en organisaties als de Raad voor Dierenaangelegenheden, waar ze nu deel vanuit maakt.