Albert Vermuë gaat bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de slag als beleidsdirecteur Leefomgeving. Vermuë volgt bij de VNG Edward Stigter op, die in juni gedeputeerde is geworden bij de provincie Noord-Holland.

Albert Vermue 180 vk Albert VermuëVermuë begint half oktober bij VNG. Hij was de afgelopen 9 jaar actief algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. In die rol heeft hij veel samengewerkt met de VNG, zegt hij op de website van de UvW.

“Ik kijk ernaar uit om me in mijn nieuwe functie te gaan inzetten voor de grote opgaven waar gemeenten voor staan, zoals het klimaat- en energievraagstuk, wonen en de nieuwe Omgevingswet.”

In zijn nieuwe functie vormt Vermuë samen met Ali Rabarison (Inclusieve Samenleving) en Nathan Ducastel (Informatiesamenleving) de driekoppige directie van de afdeling Beleid van de VNG. 

Voor zijn directeurschap bij de Unie van Waterschappen was Vermuë onder meer directeur Visserij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.