Na het aanzienlijke zetelverlies in de Tweede Kamer is 50Plus niet langer vertegenwoordigd in algemeen bestuur waterschap Noorderzijlvest. Michiel de Sterke uit Paterswolde zegt zijn lidmaatschap op en gaat als zelfstandig bestuurslid verder.

Michiel de Sterke vk 180. Michiel de SterkeDe Sterke (68) vormde een eenmansfractie voor 50Plus. In een toelichting zegt hij dat de standpunten van 50Plus ‘te zeer’ afwijken van wat hij belangrijk vindt. De teleurstellende verkiezingsuitslag was de druppel voor hem om de partij te verlaten. "Veel stemmers herkennen zich niet meer in het beleid van 50Plus. Daarom heb ik met pijn in mijn hart moeten besluiten om 50Plus te verlaten", zegt hij tegen RTV Drenthe.

De Sterke behoudt zijn zetel in het AB. Hij wil een intensieve samenwerking aangaan met de fractie Betaalbaar Water, omdat ‘de wederzijdse ideeën en standpunten dicht bij elkaar liggen’. Op deze manier kan hij handen en voeten blijven geven aan de punten die voor de stemmers op 50Plus van belang zijn, zoals 'eerlijke belastingtarieven en niet te veel moeten betalen’.

In het AB treedt nog een wijziging op. Hiltje Hof van de fractie Water Natuurlijk verlaat het bestuur. Zij wordt opgevolgd door Doede de Vries uit Groningen. Zijn toelating tot het AB is voor de vergadering van 24 maart geagendeerd.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.