Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

De piekafvoer in de Maas is tijdens de extreme neerslag in juli systematisch onderschat. Die onderschatting duurde tot een aantal uren voor de piek zijn top bereikte, toen de meeste regen al gevallen was. Dat staat in het rapport ‘Hoogwater 2021 Feiten en Duiding’, dat is gemaakt in opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid.

0
0
0
s2sdefault

In de Rotterdamse Rijnhaven heeft koning Willem-Alexander deze week het hoofdkantoor van het Global Centre on Adaptation (GCA) geopend. Meer dan vijftig wereldleiders kwamen langs en maakten alvast afspraken over de internationale klimaattop COP26 later dit jaar in Glasgow.

0
0
0
s2sdefault

In het laatste weekeinde van september vindt de eerste Nederlandse WaterBlitz plaats. Milieuorganisatie Earthwatch Europe en Waterschap De Dommel roepen inwoners van Eindhoven op om zelf de waterkwaliteit in hun stad te testen. Het evenement vindt gelijktijdig plaats in de Engelse Thamesvallei.

0
0
0
s2sdefault

Verplichte duurzame bouwplannen voor de teelt en bredere bufferstroken langs watergangen. Deze nieuwe maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn opgenomen in het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. LTO ziet er geen heil in.

0
0
0
s2sdefault

Piepkleine plastic deeltjes zijn wijdverspreid in Vlaams oppervlaktewater, maar het risico voor het milieu is laag tot verwaarloosbaar. Dat blijkt uit een grootschalige verkenning naar deze vorm van verontreiniging in Vlaanderen. Slijtage van autobanden is hier een belangrijke bron van microplastics.

0
0
0
s2sdefault

Waarborg dat woningen overal klimaatbestendig worden gebouwd, om daarmee extra opgaven voor klimaatadaptatie en waterproblemen te voorkomen. Daarvoor pleit deltacommissaris Peter Glas in een advies. Volgens hem is er een landelijke aanpak nodig, met ruimte voor regionaal maatwerk.

0
0
0
s2sdefault

Kennisinstituut KWR deed sinds 2016 bij meerdere projecten ervaring op met burgerwetenschap, ook wel citizen science. Op basis van die ervaringen is nu een handboek verschenen met stappenplan en afwegingskader. “Mits goed ingezet, kan citizen science echt een meerwaarde voor de watersector zijn.”

0
0
0
s2sdefault

RIWA-Maas en RIWA-Rijn publiceerden vandaag hun jaarverslag over het jaar 2020. In hun verslagen dringen ze aan op meer internationale samenwerking en meer transparantie bij de verlening van vergunningen. RIWA-Rijn dringt specifiek aan op strengere eisen voor lozingen van ongewenste stoffen. RIWA-Maas vraagt aandacht voor de waterbeschikbaarheid in de Maas.

0
0
0
s2sdefault

Drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Zuidplas gaan onderzoeken of 8.000 woningen in de nieuwe woonwijk Vijfde Dorp kunnen worden verwarmd en gekoeld met thermische energie uit gezuiverd rivierwater. Dunea Warmte & Koude, een dochteronderneming van drinkwaterbedrijf Dunea, en de gemeente tekenden deze week een intentieovereenkomst.

0
0
0
s2sdefault

Strandpaviljoens langs de Nederlandse kust hoeven van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ook de komende winter niet afgebroken te worden. Zij laat het aan de kustwaterschappen om hierover te besluiten.

0
0
0
s2sdefault

Samen met slibverwerker GMB BioEnergie en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gaat Waterschap Vallei en Veluwe de komende tien jaar op zoek naar oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Daarbij moeten ook zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen teruggewonnen worden.

0
0
0
s2sdefault

Henk van der Drift (bedrijven) en Harry Wagemakers (Groep Wagemakers-Kweekel) zijn in een extra vergadering van de Verenigde Vergadering benoemd tot heemraad van waterschap Hollandse Delta. De andere kandidaten Leo Stehouwer (CDA) en Jantiene Fröling (ChristenUnie) kregen niet voldoende stemmen in een sterk verdeeld algemeen bestuur.

0
0
0
s2sdefault

De door ingenieursbureau Arcadis ontworpen beschermingsmuur rondom New Orleans heeft de orkaan Ida met vlag en wimpel doorstaan. Zelfs met gemak, zegt directeur watermanagement Piet Dircke. “De hoogste waterstanden in de stad zijn niet eens in de buurt van erg spannend of erg gevaarlijk gekomen.”

0
0
0
s2sdefault

De grootschalige praktijkproef met het faalmechanisme piping in de Zeeuws-Vlaamse Hedwige-Prosperpolder gaat volgende week van start. De onderzoeksvraag is of een dijk op getijdenzand beter bestand is tegen het risico van kanaaltjes in de ondergrond dan een dijk op rivierzand.

0
0
0
s2sdefault

Voor het realiseren van een klimaatbestendige kust zijn samenwerkingsverbanden cruciaal voor São Tomé en Príncipe. Kennisinstituut Deltares werkte er het afgelopen decennium aan oplossingen om het effect van klimaatverandering tegen te gaan. “Dankzij lokale samenwerkingen en het delen van innovatieve kennis hebben we belangrijke stappen gezet”, zegt Alessio Giardino, coastal engineer bij Deltares.

0
0
0
s2sdefault

Het chemiebedrijf 3M in de Vlaamse plaats Zwijndrecht moet onmiddellijk stoppen met het in de Schelde lozen van afvalwater waarin de PFAS-stof FBSA zit. Deze veiligheidsmaatregel is door de Omgevingsinspectie van het Vlaams Gewest opgelegd. Het bedrijf zegt in een reactie zich hieraan te zullen houden.

0
0
0
s2sdefault

Cora van Nieuwenhuizen is per direct gestopt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij gaat op 1 oktober aan de slag als voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland. Haar opvolger is Barbara Visser.

0
0
0
s2sdefault

Investeer in natuurherstel, te beginnen met de beheerplannen voor stroomgebieden in Europa. Dat zegt het World Wide Fund for Nature (WWF). De natuurbeschermingsorganisatie dringt erop aan op lokaal, nationaal en Europees niveau de implementatie van Nature-based Solutions (NbS) te bevorderen.

0
0
0
s2sdefault

Natuurmonumenten organiseerde dit weekend een evenement waarbij vrijwilligers onderzoek deden naar het voorkomen van bijzondere soorten op Marker Wadden. De 100 vrijwilligers telden beduidend meer planten en dieren dan twee jaar geleden bij vergelijkbaar onderzoek. In totaal werden circa 400 soorten geteld.