Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

De afgelopen twee weken werd voor de achtste keer de Boskalis Beach Cleanup Tour georganiseerd. In 30 etappes haalden 2873 vrijwilligers 4641 kilo afval van het strand. Tijdens deze editie was extra aandacht voor de aanwezigheid van sigarettenfilters op het strand. In totaal werden 57.772 sigarettenpeuken van het strand gehaald.

0
0
0
s2sdefault

Project Maji is een in Dubai gevestigde non-profit organisatie die op zonne-energie werkende waterinstallaties voor plattelandsgemeenschappen in Afrika realiseert. Het Nederlandse Aqua for All ondersteunt Project Maji bij het realiseren van watervoorzieningen in Kenia met een contract waarin beheer en onderhoud centraal staan. “We willen meer continuïteit en goed ondernemerschap”, zegt Arco van der Toorn, programmamanager bij Aqua for All.

0
0
0
s2sdefault

Het kabinet heeft de schaderegeling voor de Limburgse overstromingen vastgesteld. De regeling die geldt als tegemoetkoming voor onverzekerbare schade, is in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen en zal zo spoedig mogelijk in werking treden, laat het kabinet weten.

0
0
0
s2sdefault

Nederlandse partijen lopen voorop bij de wereldwijde inspanningen om schoon drinkwater toegankelijk te maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Daarbij zijn langdurige samenwerkingen en het aantrekken van privaat kapitaal van groot belang. “We zien een partnerschap als een langdurig huwelijk en niet als een one-night stand.”

0
0
0
s2sdefault

Nederland moet veel meer dan nu inspelen op de klimaatverandering, want de gevolgen daarvan zullen nog veel groter worden. Dat vraagt om ver vooruitkijken, zeggen Bart van den Hurk en Marjolijn Haasnoot van kennisinstituut Deltares. ‘Bij woningbouw moeten we al nadenken over de consequenties van een zeespiegelstijging van twee meter.’

0
0
0
s2sdefault

De combinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, gaat de dijk tussen Tiel en Waardenburg versterken. Waterschap Rivierenland heeft de klus die eind 2026 klaar moet zijn, aan de aannemerscombinatie gegund.

0
0
0
s2sdefault

De Duitse federale regering en de zestien deelstaten richten een fonds op voor het herstel na de watersnoodramp van half juli. Zij willen hiervoor samen een bedrag van 30 miljard euro uittrekken. Dit komt overeen met de geschatte schade.

0
0
0
s2sdefault

Het duurde langer dan verwacht door een uitzonderlijk probleem met een bacterie, maar hoofdaannemer Mobilis heeft de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weesp nu overgedragen aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hier wordt voor het eerst in Nederland op volledige schaal de compacte ICEAS-technologie van Xylem toegepast. Het rendement bij de verwijdering van stikstof en fosfaat is hoog.

0
0
0
s2sdefault

In een van de meest uitdagende regio’s ter wereld, de Palestijnse Gebieden, probeert het Blue Deal-programma van de waterschappen de afvalwaterzuivering te verbeteren. Dat gebeurt onder andere met een innovatief en kleinschalig zuiveringsconcept in een mobiele unit, ofwel de BlueElephant.

0
0
0
s2sdefault

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, publiceerde vandaag het eerste deel van haar nieuwe klimaatrapport. Duidelijker dan in eerdere versies wijst het IPCC op de omvang van het probleem en naar menselijk handelen als oorzaak van de klimaatverandering. “Niemand is meer veilig”, zei Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuprogramma, bij de presentatie.

0
0
0
s2sdefault

Om de afvalwaterzuivering wereldwijd op orde te krijgen, is meer nodig dan alleen techniek, zegt Paul Roeleveld van Royal HaskoningDHV. “Misschien werkt een fysisch-chemische installatie in Afrika wel veel beter.”

0
0
0
s2sdefault

Overstromingen, droogte, hitte: ze zijn talrijk en ze worden almaar extremer. Alle zeilen moeten daarom worden bijgezet om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Op overheidsniveau moet er dringend een serieus tandje bij, maar op projectniveau gebeurt er al veel. Onder de vlag van 'Waterwerk Wereldwijd' zoomt H2O deze zomer in op de Nederlandse bijdragen aan waterprojecten over de hele wereld. Maar de aftrap is een blik op de huidige stand van zaken.  

0
0
0
s2sdefault

De provincie Zeeland heeft in samenwerking met andere partijen waaronder Waterschap Scheldestromen een deltaplan voor zoet water opgesteld. Hierin wordt een reeks van mogelijke maatregelen gepresenteerd zoals effectievere irrigatietechnieken, wateropslag in bassins en ontzilting van zout water.

0
0
0
s2sdefault

Het Hoogheemraadschap van Delfland levert CO2 dat vrijkomt op afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, sinds kort in vloeibare vorm aan de glastuinbouw. Dit is een primeur voor een waterschap. De verduurzaming van de Haagse zuivering is nu afgerond.

0
0
0
s2sdefault

Meer dan tweeduizend vrijwilligers ruimen tot en met half augustus het afval van de Noordzeestranden op. Speciale aandacht is er voor peuken op toeristische stranden. Een sigarettenfilter bevat plastic en giftige stoffen en kan wel acht liter water vervuilen.

0
0
0
s2sdefault

Het is dringend nodig om nieuwe technologieën te ontwikkelen en in te zetten voor het afvangen en opslaan van kooldioxide en afkoelen van het Noordpoolgebied in de zomerperiode. Dat zegt de Climate Crisis Advisory Group (CCAG), een nieuwe adviesgroep van internationale klimaatwetenschappers.

0
0
0
s2sdefault

Deltares gaat de samenwerking met de Marshalleilanden voortzetten om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Deze week tekende het onderzoeksinstituut een strategische overeenkomst met de eilandenstaat in de Stille Oceaan. De eilandengroep is kwetsbaar door de verwachte zeespiegelstijging en heeft nu al te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde.

0
0
0
s2sdefault

Met de hulp van liefst zoveel mogelijk mensen hopen Wageningse wetenschappers meer zicht te krijgen op blauwalgen buiten de officiële zwemwaterlocaties. Ze roepen bezitters van een telefoon met camera op om foto’s daarvan via een speciale app aan hen door te sturen.

0
0
0
s2sdefault

De toptien van rampen met de meeste dodelijke slachtoffers en de grootste economische schade in de afgelopen vijftig jaar is watergerelateerd. Dat blijkt uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De belangrijkste oorzaak is droogte, gevolgd door stormen en overstromingen.