Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Omwonenden van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht klagen de laatste tijd vaak over stankoverlast. Volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden functioneert het systeem voor de geurbehandeling niet goed. Er worden nu reparaties en aanpassingen doorgevoerd.

0
0
0
s2smodern

De grondwaterstanden dalen in een normaal tempo, maar zijn zo vroeg in het droogteseizoen al behoorlijk laag. Zij bevinden zich - afhankelijk van het soort gebied - nu gemiddeld tussen de 30 en 55 centimeter boven het laagste niveau dat in 2018 werd bereikt. Dit blijkt uit een analyse van ingenieursbureau Wareco.

0
0
0
s2smodern

Het drinkwatertarief voor een huishouden is dit jaar gemiddeld 1,35 euro per kubieke meter (exclusief belastingen). Dat betekent door de bank genomen een stijging met 1,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij Vitens is het tarief het laagst, bij PWN het hoogst.

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en de waterschappen pleiten voor fundamentele hervormingen zodat de natuurlijke balans in het watersysteem wordt hersteld. Met de oproep vandaag in dagblad Trouw sluiten ze zich aan bij de recente oproep van 170 wetenschappers om Nederland duurzamer uit de huidige coronacrisis te laten komen.

0
0
0
s2smodern

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) begint een onderzoek naar het effect van poederkooldosering op het verwijderen van medicijnresten in de zuiveringsinstallatie in Simpelveld. Het is voor het eerst dat deze methode wordt toegepast in een Nereda-installatie. 

0
0
0
s2smodern

Meer dan honderd boeren uit Drenthe en Oost-Groningen zaaien deze maand de randen van hun akkers in met een mix van bloemen en grassen. Daarmee willen ze het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terugbrengen. Het gaat in totaal om circa 400 kilometer. 

0
0
0
s2smodern

Het aanhoudende droge weer heeft geleid tot lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, constateert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. In andere gebieden is er nog niet veel aan de hand.

0
0
0
s2smodern

De directiewissel bij Witteveen+Bos wordt uitgesteld naar het najaar. Dat meldt het advies- en ingenieursbureau. Reden is de coronacrisis. Door de onzekere tijd wil het bureau alleen noodzakelijke besluiten voorleggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering. Die wordt verschoven naar 6 mei, grotendeels in digitale vorm.

0
0
0
s2smodern

Om investeringen in klimaatadaptatie te stimuleren, gaat het Rijk een bijdrage van 33 procent geven aan de maatregelenpakketten van de 42 werkregio’s. Daarvoor wordt in totaal tussen de 150 en 250 miljoen euro gereserveerd. Deze Impulsregeling Klimaatadaptatie geldt vanaf 2021.

0
0
0
s2smodern

De Raad van State heeft bepaald dat de dijkversterking van de Markermeerdijken kan doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak stelt dat het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht is goedgekeurd door de provincie. De bezwaren tegen aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken en schade aan natuur rondom de dijken, zijn alle ongegrond, aldus de bestuursrechter.  

0
0
0
s2smodern

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft als eerste waterschap het certificaat volgens de norm IEC 62443 verworven. Het gaat om de procesautomatisering van waterzuiveringen en rioolgemalen, die nu voldoet aan deze internationale standaard voor cybersecurity binnen de operationele technologie. De bedoeling is om de komende jaren ook de andere vitale processen te certificeren.

0
0
0
s2smodern

De Europese Unie heeft een miljoenensubsidie toegekend aan het grote project Water Mining, dat onder leiding staat van de TU Delft. Hierin worden nieuwe manieren onderzocht om nutriënten, mineralen, energie en water terug te winnen uit industrieel en stedelijk afval- en zeewater. In vijf landen waaronder Nederland komen er demonstratie-installaties.

0
0
0
s2smodern

De provincie Zeeland heeft een Deltaplan Zoet water opgestart. Zeespiegelstijging en klimaatverandering zetten de beschikbaarheid van zoet water onder druk. De provincie wil bestaande initiatieven bundelen en komen tot een strategie om vraag en aanbod rond zoet water op elkaar af te stemmen.

0
0
0
s2smodern

Vanwege de coronamaatregelen is het nog onzeker of de oorspronkelijke planning voor de herziening van de waterschapsbelasting haalbaar is. Eind van dit jaar zou er een nieuw voorstel moeten liggen. De coronamaatregelen beperken de vergadermogelijkheden en dus zoekt de stuurgroep die het voorstel moet schrijven, een digitale route. “Het onderwerp is te urgent om op te schuiven, we willen hoe dan ook door”.

0
0
0
s2smodern

Advies- en ingenieursbureau Tauw presteerde vorig jaar goed. De omzet steeg met 7 procent naar 138 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam toe tot 8,5 mln euro. Het nettoresultaat steeg met 7 ton naar 4,5 mln. Het bureau trekt daarmee de groei van de afgelopen jaren door. De constante positieve resultaten bieden Tauw een buffer voor de gevolgen van de coronacrisis, zo staat in een persverklaring. 

0
0
0
s2smodern

De Dijkwerkersdag (16 april) ging niet door. Maar om toch contact te houden met de dijkwerkers lanceert de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de podcastserie ‘Dijkwerkers Werken Door’. In gesprekken met experts wordt gepraat over lopende aanbestedingen en kansen om te experimenteren met digitale participatie. 

0
0
0
s2smodern

De plannen voor de versterking van de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg liggen klaar, maar keukentafelgesprekken met bewoners zijn vanwege de coronacrisis nu niet mogelijk. Sweco en Waterschap Rivierenland experimenteren met videobellen en 3D-modellen. 

0
0
0
s2smodern

Er zit weer schot in de moeizame procedure rond de lozingsvergunning voor het bedrijf Sitech Services, dat het afvalwater op industrieterrein Chemelot zuivert. Waterschap Limburg heeft een nieuwe aanvraag ontvankelijk verklaard en gaat aan de slag met een ontwerpbesluit.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
@RogerHallo Roger, dank voor je reactie. Ik help je graag verder en kan je voorzien van alle informatie waar je om vraagt. We hebben een aantal mooie referenties, artikelen in diverse vakbladen en uiteraard onze eigen website. Ik denk echter dat dit platform daar niet de aangewezen plaats voor is. Ik kom dan ook graag verder met je in contact. Zou je een mail kunnen sturen naar marketing@pathema.nl?
De recente berichtgeving rondom het watergebruik van datacenters is gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en het waterleidingbedrijf PWN geven een heel ander beeld. Daarnaast is het in Nederland reeds wettelijk geregeld dat de levering van water voor drinkwater altijd voor de levering aan de industrie gaat. Door onjuiste berichtgeving wordt er onterecht een panieksituatie gecreëerd, met verstrekkende gevolgen.
Allereerst is er regelgeving die waterlevering regelt bij tekorten. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voor gaat middels de verdringings categorien. Dit is na te lezen op de Rijkswaterstaat, Infomil en wordt ook aangegeven door het waterleidingsbedrijf PWN die in Noord Holland levert.
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
Daarnaast is er bij het watergebruik capaciteit van de aansluiting en verbruik door elkaar gehaald. Het werkelijke verbruik voor de alle industrie in Noord Holland wbt koelwater is volgens het waterbedrijf 0,6% van hun totale levering. Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. Daarvan nemen die 2 datacenters maar een gedeelte van op. Iets geheel anders dan de 4,6 miljoen m3 die werd gesuggereerd in het artikel. Volgens het CBS gebruikt de hele IT sector in Nederland 1 miljoen m3 water, de 0,88% in het artikel hierboven. Dit is open data die volledig in het artikel is genegeerd.
Naar de toekomst toe streven we ernaar het waterverbruik naar nul te brengen. Nieuwe datacenters gebruiken al veel minder water en het ook in de media bekende project in Zeewolde gebruikt oppervlaktewater ipv drinkwater. Dus ook de extrapolaties naar de toekomst toe gaan mank.
De links naar het CBS en PWN kunt u hier vinden:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn
Het rapport was trouwens zo klein qua onderzochte datacenters en zo divers dat er geen enkel duidelijk beeld uit te halen was. Daarom heeft de provincie het niet gepubliceerd. Dat geven ze ook aan in hun reactie aan de NOS.
Wat betreft chemicaliën, die gaat om kleine hoeveelheden zout om het water zachter te maken om apparatuur te sparen. Het water wordt meerdere malen gebruikt. De toevoegingen vallen binnen de normen en milieu wetgeving en vergunning van het bedrijf gaf ook Microsoft aan.
Op onze website hebben we nog meer links staan naar openbare bronnen over water, energieverbruik, bebouwing, etc.
Zie: https://www.dutchdatacenters.nl/cijfers-1/

Indien er verder vragen zijn we als branche organisatie dit altijd bereid dit verder toe te lichten.
Er is onderzocht wat het effect is van een watertemperatuur voor zoetwater vissen. Een zeer relevant onderzoek. Is er ook onderzocht wat het effect is voor de zalmen en forellen die kuit schieten in de rivier waar hun ouders kuit hebben geschoten?
Als het zeewater warmer wordt kunnen deze vissen denk ik geen andere rivier (een meer noordelijke rivier) uitzoeken om die op te zwemmen en kuit te schieten.
Laten we uitkijken dat de Japanse bladvlo die nu ingezet is tegen de duizendknoop niet later een probleem gaat vormen wat we nu nog niet overzien. Soms is het middel erger dan de kwaal.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.