Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Het blijkt mogelijk om met anammox-bacteriën elektriciteit uit afvalwater te produceren. Daarvoor is een procedé ontwikkeld in een internationaal onderzoek, waarbij de Radboud Universiteit betrokken is. De stip op de horizon is een grootschalige toepassing.

0
0
0
s2smodern

De kwaliteit van het zeewater bij Katwijk laat te wensen over. Dat komt omdat bij heftige regenbuien het boezemkanaal vervuild water de Noordzee inpompt. Gemeente, hoogheemraadschap van Rijnland en waterbedrijf Dunea slaan de handen ineen op zoek naar een oplossing.

0
0
0
s2smodern

Er komt 5000 m3 testwater vrij als een geothermieproject wordt opgezet. Dit zoute water moet worden opgeslagen en verwerkt. Advies- en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht welke verwerkingswijze uit technisch, maatschappelijk, juridisch en milieutechnisch oogpunt het meest aantrekkelijk is. De herinjectie van het testwater en de inzet van RWZI’s zouden uitkomst kunnen bieden.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe stelt maandag 18 mei een verbod in op het onttrekken uit oppervlaktewater. Het waterschap overweegt om ook grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. Aanhoudende droogte en oplopend neerslagtekort vragen om ingrijpen.

0
0
0
s2smodern

In de week dat het Europees Parlement instemt met hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie en beregening van gewassen in de landbouw (een hamerstuk), publiceren onderzoekers een studie waaruit blijkt dat gezuiverd afvalwater bijdraagt aan een disbalans tussen stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. Deze scheve verhouding kan de groei van stikstofminnende algen (giftige blauwalgen) bevorderen, aldus de onderzoekers.

0
0
0
s2smodern

Zo’n achttienhonderd leerlingen van zestig basisscholen in heel Nederland doen morgen mee aan een meting van de waterkwaliteit van rivieren, beekjes en sloten. Het evenement AlleScholenVerzamelen! is vanwege de coronamaatregelen zo aangepast dat dit ook vanuit huis mogelijk is. 

0
0
0
s2smodern

Het RIVM doet momenteel op 29 locaties onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Als over ongeveer twee weken de resultaten bekend zijn, wordt duidelijk of de pilot wordt voorgezet en de screening van rioolwater structureel wordt ingezet om de verspreiding van het coronavirus te monitoren.

0
0
0
s2smodern

Groenblauwe daken kunnen op allerlei manieren bijdragen aan maatschappelijke en wateropgaven. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van kenniscentrum STOWA en Stichting RIONED. Hierin worden de resultaten van onderzoeken bij twaalf daken belicht.

0
0
0
s2smodern

Vitens heeft een jaar met diverse uitdagingen achter de rug, zoals een piekbelasting van het systeem door extreme hitte. Toch lukte het om genoeg water van zeer hoge kwaliteit te leveren, meldt het drinkwaterbedrijf in het jaarverslag over 2019.

0
0
0
s2smodern

Wat is bij de zevenhonderd wateren die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) vallen, de afstand van de huidige waterkwaliteit ten opzichte van de norm voor nutriënten? Met de nieuwe online tool KRW-NUTrend is dat nu in een oogopslag te zien. Deltares heeft per waterlichaam toestand, trend en concentraties in beeld gebracht.

0
0
0
s2smodern

Witteveen+Bos heeft naar eigen zeggen een topjaar gehad. De omzet steeg in 2019 naar 145 miljoen euro en ook het nettoresultaat was beduidend hoger dan in 2018. Wereldwijd werkten ruim twaalfhonderd medewerkers aan vierduizend projecten. De coronacrisis zorgt wel voor grote onzekerheid, waardoor het advies- en ingenieursbureau nu voorzichtig is met verdere personele groei en investeringen in onder meer huisvesting.

0
0
0
s2smodern

Vanwege de droogte stelt waterschap Brabantse Delta vandaag vandaag de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. Op 30 april ging waterschap De Dommel, eveneens in Brabant, al over tot de eerste onttrekkingsverboden.

0
0
0
s2smodern

Met de Waddenbalans 2019 wordt de duurzame ontwikkeling van het gehele Waddengebied op een eenduidige manier in kaart gebracht. Initiatiefnemers de Waddenacademie en het project ‘Basismonitoring Wadden’ kijken daarbij naar sociaaleconomische, culturele en ecologische gegevens.

0
0
0
s2smodern

Op de hoger gelegen zandgronden komen zeer lage grondwaterstanden voor. In die gebieden vallen lokaal watergangen droog. Dat schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de vandaag verschenen droogtemonitor. De commissie stelt vast dat het neerslagtekort eind april even af is genomen, maar voorziet dat deze de komende weken weer zal oplopen.

0
0
0
s2smodern

Op Mars zijn voor het eerst sporen gevonden van rivieren die gedurende lange tijd gestroomd moeten hebben en, net als de Rijn, voortdurend hun geulen verlegden. Een internationaal team van wetenschappers van onder andere de Universiteit Utrecht ontdekte ze met behulp van hoge-resolutie-satellietbeelden.

0
0
0
s2smodern

De helft van alle bedrijven in de watertechnologiesector heeft als gevolg van de coronacrisis nu al niet meer voldoende werk voor alle werknemers of verwacht dat binnen twee maanden niet meer te hebben. Maar de grote klap moet nog komen, verwacht Envaqua. 

0
0
0
s2smodern

Rijkswaterstaat gaat langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel meer nevengeulen graven en natuurvriendelijke oevers aanleggen. Ook gaat de dienst rivierhout plaatsen, uiterwaarden verlagen en beekmondingen verbeteren. De ingrepen zijn nodig om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, een opgave in het kader van de de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

0
0
0
s2smodern

Houd water dat nu nog valt maximaal vast en werk op de lange termijn aan het herstel van een natuurlijke waterbalans door een slimmere inrichting van het landgebruik. Daartoe roepen Natuurmonumenten en LandschappenNL op. Zij ondersteunen hiermee een eerder pleidooi vanuit de watersector voor een versnelde aanpak van droogte.

0
0
0
s2smodern

Als de lente relatief droog is, zullen in de zomer de grondwaterstanden in grote gebieden van Nederland onder de gebruikelijke waarden blijven. Dan kunnen er zonder aanvullende maatregelen watertekorten optreden. Dat is de prognose van Deltares.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Drie droge zomers op een rij doet het percentage stijgen, er is veel minder verdunning! weten de onderzoekers dat niet?
De stikstofconcentratie in het oppervlaktewater daalt. Het kan zijn dat we in de buurt komen van de (KRW-)normen voor stikstof. Dat betekent echter nog niet dat de gewenste biologische toestand ontstaat. De normen zijn volgens een recente studie in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit voor een aantal watertypen te soepel.
Zie: https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-van-nederlandse-oppervlaktewateren
Ben van mening dat drinkwater niet gebruikt moet worden voor grootschalig koelwater. Grondwater is ook prima geschikt als koelwater. Het toevoegen van zout of chemicaliën aan koelwater en vervolgens het water willen lozen is een slechte zaak. Miljarden verdienen deze bedrijven en betalen nauwelijks belasting en gaan ook nog eens voor de goedkoopste methode om te koelen. Het zout al bij lozing ook zorgen voor verzilting van het omliggende water (sloten en kanalen) en de daar aanliggende gronden.
Stop de idioterie om dit soort bedrijven van alles toe te zeggen, tegen de laagste lasten, maar laat ze gewoon de normale prijs betalen voor het oplossen van hun probleem (koelen) en laat ze gewoon zo schoon mogelijk koelwater lozen i.p.v. zout water.
Precieze bemesting gaat deze problemen in de toekomst oplossen oplossen..... Dat is de richting waar de sector de oplossingen gaat vinden voor vele van deze mest gerelateerde problemen incl. stikstof probleem.
@S GroveDe datacenters van microsoft, google en facebook hebben een veel lager PUE (power usage efficiency) en WUE (water usage efficiency) dan andere commerciele datacenters. Hier wordt ook gewoon openlijk over gecommuniceerd door de partijen. Ze gebruiken allen vergelijkbare hardware die zeer energie efficient is (open compute hardware) en publiceren openlijk over hun cijfers (die buitengewoon goed zijn, en elk nog jaar beter worden)
Google (https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/)
Facebook https://engineering.fb.com/2014/03/14/data-center-engineering/open-sourcing-pue-wue-dashboards).
Sommige van Google en Microsoft data centers opereren zonder water koeling, slechts lucht gekoeld. Alleen bij warme temperaturen (26,7 graden +) wordt er beruikt gemaakt van waterkoeling. (https://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/15/googles-chiller-less-data-center). Ik weet niet hoeveel dagen (of uren) per jaar het kwik boven de 26,7 graden komt in Groningen en Wieringermeer. Maar het zal niet meer dan 5-6 dagen zijn per jaar (60-70 uur per jaar?). En dat is alleen als de work load niet verplaatst wordt naar een ander datacenter van Google (wat ook gebeurt).
Hyperscalers zoals Google en Microsoft zijn weliswaar energie grootverbruikers, maar lopen ook ver voorop als het gaat om efficiënt omgaan met energie en water. Wat dat betreft snap ik niet heel goed waarom juist deze datacenters het nieuws halen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.