secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Door een strekdam te bouwen van Urk naar Enkhuizen kan de rivier de IJssel in de toekomst beter worden benut voor drinkwaterwinning en voor het op peil houden van de zoetwatervoorraad voor midden-Nederland. Dat is een van de scenario’s van het IJ-team over de toekomst van het Ketelmeer. Het IJ-team is een denktank die in het leven is geroepen door het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied. 

Rolf Woolderink (BBB) van het Waterschap Vechtstromen is opgestapt als lid van het dagelijks bestuur. In een extra vergadering van het algemeen bestuur werd met een motie het vertrouwen in de bestuurder door nagenoeg alle fracties opgezegd. Alleen de BBB stemde tegen. De langdurige vergadering met vele schorsingen onderstreepte dat de kwestie binnen het bestuur van het waterschap tot veel wantrouwen heeft geleid. 

Om de waterkwaliteit van de met bestrijdingsmiddelen vervuilde Drentsche Aa op gewenst niveau te krijgen, moeten provincie, waterschap en gemeenten in Drenthe het beleid aanscherpen. De Omgevingswet en het Drents Programma Landelijk Gebied bieden daartoe mogelijkheden. Voorts moet er meer werk worden gemaakt van handhaving en dient er ook een drinkwatercommissaris te komen, die de partijen bij de les houdt.

In het Europese project Flash Flood Breaker gaan dertien partijen waaronder het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg samenwerken bij het bestrijden van hoogwater en het vergroten van waterveiligheid. Een ander grensoverschrijdend initiatief is het wetenschappelijke samenwerkingsprogramma JCAR ATRACE op het gebied van overstromings- en droogtebeheer.

De werknemers van de waterschappen en daarmee gelieerde organisaties krijgen volgend jaar twee keer een loonsverhoging: 25 euro per maand en vervolgens 3 procent op 1 januari en 2 procent op 1 juli. Dit komt voor een gemiddelde werknemer neer op een inkomensverbetering van ruim 5,5 procent. Ook wordt tijdens de eerste dertien weken van het ouderschapsverlof de UWV-uitkering aangevuld tot 100 procent van het salaris.

De Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en de vakbonden FNV en CNV zijn tot overeenstemming gekomen over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de komende anderhalf jaar. De werknemers in de drinkwatersector krijgen in twee stappen een loonsverhoging: 50 euro (op voltijdsbasis) plus 4,25 procent per 1 januari 2024 en vervolgens 2,5 procent per 1 januari 2025. Dit komt voor werknemers gemiddeld neer op een loonsverhoging van 8 procent. Ook gaat het minimumloon naar minimaal 16 euro per uur. Het is een van de eerste cao’s waar dit gebeurt.

Deltares berekent jaarlijks hoe het er voor staat met de zeespiegelstijging en de Nederlandse kust. In de metingen over 2022 zien de onderzoekers hun constatering uit hun voorgaande rapportage– dat een versnelling van de zeespiegelstijging nu ook langs de Nederlandse kust aantoonbaar is – bevestigd. Deltares gebruikte een nieuwe analysetechniek om voor de windopzet te corrigeren.

In Oost-Groningen is een andere manier van kustverdediging nodig. Als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging én bodemdaling zijn dijken alleen niet meer voldoende om het gebied tegen het water te beschermen, stelt waterschap Hunze en Aa’s in zijn nieuwe Kustvisie. "Net als vroeger zullen we moeten meegroeien met de stijgende zeespiegel."

De winnaar werd hun recycleproject PHA2USE deze week net niet, maar toch zijn Waterschap Brabantse Delta en zijn samenwerkingspartners blij. Als een van de drie finalisten zijn ze immers wel dicht bij de titel Beste Overheidsinnovatie 2023 gekomen. Die ging uiteindelijk naar de koffiebranderij ‘Zuivere Koffie’ van het Justitieel Complex Zaanstad.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.