secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De waterschappen hebben voor het realiseren van hun klimaatambities een subsidie van 12 miljoen euro gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ruim twee derde van dat bedrag is bestemd voor het versnellingsprogramma om de uitstoot van lachgas op rioolwaterzuiveringen te reduceren. Verder gaat er vooral geld naar initiatieven op het gebied van duurzame energie.

Met een grote golfsimulator zijn de afgelopen maand golven met stormkracht op de Groningse Dollarddijk losgelaten. Daarmee is getest hoe de vier verschillende grasmengsels die vijf jaar geleden zijn ingezaaid zich houden. Heel goed, zo blijkt volgens waterschap Hunze en Aa’s. Alleen in het vak met het gras-kruidenmengsel waren meer muizengangen zichtbaar. 

Het ecoprogramma voor de wasmachine gebruiken, planten alleen waar nodig besproeien en een besparende douchekop hebben. Het klinkt simpel maar toch worden zulke waterbesparende gedragingen slechts door ongeveer de helft van de particuliere klanten van Vitens toegepast. Het drinkwaterbedrijf heeft in samenwerking met bureau D&B onderzocht welke watergedragingen het meest kansrijk zijn om te veranderen.

In het Limburgse dorp Steyl is de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie begonnen met het plaatsen van de grootste zelfsluitende waterkering van Nederland. Het concept voor de vlotterkering is al in 2006 bedacht, maar wordt nu voor het eerst als waterkering toegepast in de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Na Steyl zal de vlotterkering ook in Arcen worden geplaatst.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerde in 2022 meer dan 500 controles uit naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Twee derde van de geïnspecteerde telers houdt zich aan de regels. Een derde doet dat niet. De NVWA vindt dat zorgwekkend. Branchevereniging LTO noemt dit percentage niet representatief voor de gehele sector.

De Ethiopische stad Dire Dawa gaat met Nederlandse inbreng het waterbeheer verbeteren. Op de klimaatconferentie COP28 tekende de stad een overeenkomst met het in Bloemendaal gevestigde Nedamco Africa voor de lancering van het digitale watermanagementplatform CCW. Met het geavanceerde beheersysteem krijgt de stad vat op haar waterinfrastructuur met nagenoeg real-time dataverzameling en analyses.

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw heeft de toestroomgebieden van de KRW-waterlichamen als basis gebruikt voor de definitieve bepaling van Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden. In deze gebieden moeten boeren extra maatregelen nemen om de uitspoeling van nutriënten (stikstof en fosfor) naar het oppervlaktewater te verminderen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.