secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Na vijf jaar onderzoek is er nu een eerste overzicht van de resultaten van het Marker Waddenproject in het Markermeer. De aanleg van de eilanden met slib uit het Markermeer verliep volgens plan, al was de inklinking van de sliblaag sterker dan verwacht. En de ecologische ontwikkeling in de aangelegde moerassen komt goed op gang, wat vooral blijkt uit de grote rijkdom aan vogels.

De huidige strategie om met zandsuppleties de kust op sterkte te houden, kan nog lang worden volgehouden. Ook kan het duurzamer. Het is dus niet nodig om voor een andere aanpak te kiezen. Dat stelt kennisinstituut Deltares op basis van twee onderzoeken.

De regen van de afgelopen dagen brengt nauwelijks verbetering in de opdrogende watervoorraden, ook al zorgden buien lokaal voor flinke wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf vandaag een verbod in om water op te pompen uit beken, rivieren, vijvers en sloten. Waterschap Limburg stelde donderdag een onttrekkingsverbod in voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Zuid-Limburg.

Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een nieuwe coalitie. Daarmee is bij 20 van de 21 waterschappen een akkoord bereikt. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verwacht begin volgende week als laatste in de rij aan te sluiten.

De Wambergse Beek bij het Brabantse dorp Berlicum was zo droog geworden dat waterschap Aa en Maas een uitzonderlijke maatregel heeft genomen. Sinds gisteren wordt de beek, en de omliggende beken en sloten, gevuld met gezuiverd afvalwater (effluent) uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heeswijk-Dinther.

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD moet de komende 10 jaar naar schatting 350 miljoen euro investeren in uitbreiding van zuiveringen en wingebieden, distributiecapaciteit, duurzaamheid en vervanging van verouderde infrastructuur. Stijging van de drinkwatertarieven is daarom de komende jaren onontkoombaar, aldus directeur Vivienne Frankot.

Het waterbeleid moet op korte termijn worden aangepast, schrijven hydroloog Gé van den Eertwegh en meteoroloog Gerrit Hiemstra in een opiniebijdrage over het waterbeheer. “We moeten aan de slag met een omslag: een transitie in waterbeheer, watersysteem en watergebruik, zodat we beter om kunnen gaan met het andere weer, dat een gevolg is van klimaatverandering.”

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben gemiddeld 30.000 tot 40.000 plastic voorwerpen per uur in de Maas geteld tijdens de overstroming in juli 2021. Dat is meer dan 100 keer zoveel als normaal. Vrijwel al het plastic afval is verderop op oevers en in uiterwaarden beland en heeft de Noordzee niet bereikt.

De neerslag van deze week zorgt voor een beperkte verlichting maar niet voor een structurele verbetering van de droogtesituatie. Dat is de verwachting van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De grondwaterstanden zijn op steeds meer plaatsen lager dan normaal en gaan nog verder dalen.

Het Noord-Nederlandse bedrijf Recell gaat in een demofabriek op rioolwaterzuivering Leek van Waterschap Noorderzijlvest een nieuwe methode toepassen voor het omzetten van cellulose uit reststromen naar glucoses. Dat gebeurt met behulp van hydrolyse. De hoogwaardige glucosemoleculen vormen de basis voor veel chemische toepassingen.

De fusie in Vlaanderen tussen de provinciale drinkwatermaatschappij Pidpa en de watermaatschappij Water-Link is een stap dichterbij gekomen. De besturen van de betrokken gemeenten van Pidpa hebben hun akkoord gegeven. Het is de bedoeling dat de nieuwe onderneming op 1 januari 2024 van start gaat en de gehele provincie Antwerpen met 1,8 miljoen klanten van water gaat voorzien.

‘Onder welke technologische, ecologische en maatschappelijke voorwaarden is het mogelijk de inzet van drijvende zonnepanelen in Nederland verantwoord op te schalen?’ Om die vraag te beantwoorden heeft een consortium met onder andere kennisinstellingen en publieke en private organisaties een subsidie gekregen van 2,8 miljoen euro.

In navolging van de Rijksoverheid roept de Unie van Waterschappen nu ook de waterschappen op haar medewerkers te ontraden TikTok nog langer te gebruiken op zakelijke mobiele apparaten. Waterschappen en Rijk onderzoeken nu samen welke applicaties nog meer gevaar op kunnen leveren.

Zo'n 1.500 wielrenners rijden maandag de Climate Classic, een tocht van Breda naar Groningen. Onder de fietsers zijn veel waterschappers. Ze vragen aandacht voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering. Alle deelnemers moeten een klimaatbelofte doen om hun eigen CO2-uitstoot te verminderen. De Climate Classic is 375 kilometer lang.

Het probleem is bekend: hoe voorzien we Nederland ook de komende decennia van voldoende schoon drinkwater? Een oplossing is er ook: de vier concepten voor flexibele drinkwaterwinning die Vitens, Deltares en RUIMTEVOLK ontwikkelden. Er zijn wel een paar randvoorwaarden.

Enkele uren na de doorbraak van de Kachovka-dam in Oekraïne hebben experts van ingenieursbureau Arcadis en technologiebedrijf Tygron een computermodel opgezet dat voorspelt hoe het water zal gaan stromen. Daarmee kunnen hulporganisaties precies zien welke wegen nog toegankelijk zijn en zo slachtoffers sneller bereiken.

Waterschap Aa en Maas stelt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. Het verbod gaat in op donderdag 15 juni en geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen, schrijft het waterschap. Het verbod geldt totdat het waterpeil weer op niveau is.

Het waterschap Vechtstromen wordt de komende vier jaar geleid door een coalitie bestaande uit de fracties van BBB, CDA, VVD en Landbouw (geborgd). Het algemeen bestuur stemde vanavond unaniem in met het voorstel van formateur Piet Zoon. Dat ging niet van harte. Water Natuurlijk, die buiten de boot is gevallen, gaf na een scherp debat de nieuwe coalitie met tegenzin het voordeel van de twijfel. Het dagelijks bestuur telt straks 5 bestuursleden, 1 meer dan nu.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!