Colors: Blue Color

Ongeveer 190 miljoen kinderen in Afrika lopen groot gevaar door een samenloop van drie dreigingen die aan water gerelateerd zijn. Het gaat om onvoldoende water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH), daarmee samenhangende ziekten en klimaatrisico’s. Dit blijkt uit een analyse van Unicef.

De BoerBurgerBeweging (BBB) wordt met 5 zetels de grootste partij in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Direct daarna volgen VVD, PvdA en Water Natuurlijk met ieder 4 zetels. Dit blijkt uit de definitieve uitslag van de verkiezingen die Rijnland heeft bekendgemaakt.

In het vandaag gepresenteerde syntheserapport biedt het IPCC een samenvatting van de onderzoeken die afgelopen jaren zijn uitgebracht. “Het is een overlevingsgids voor de mensheid”, zei Antionio Guterres, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. “Maar de tijd dringt.”

Natuurlijke zuiveringssystemen, vooral in combinatie met andere zuiveringstechnieken, vormen een interessante optie om medicijnen en andere organische microverontreinigingen te verwijderen uit rwzi-effluent. Dit blijkt uit een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van STOWA.

Klimaatadaptief bouwen, circulaire waterketen en veilig water zijn thema’s die aandacht krijgen op Aqua Nederland, de vakbeurs die op 21, 22 en 23 maart voor de 15e keer wordt gehouden. Thema van deze beurs: De toekomst van watermanagement. Op de beursvloer staan zo’n 300 exposanten en op de bovenverdieping Next Level wordt drie dagen lang een omvangrijk kennisprogramma uitgerold.

Student & Water is er in geslaagd 1 zetel te veroveren in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Daarmee heeft het Groningse waterschap een primeur. Nieuwkomers in het algemeen bestuur zijn ook de BoerBurgerBeweging en Groninger Belang, de regionale vertegenwoordiger van 10 lokale partijen in de provincie Groningen. Water Natuurlijk blijft de grootste met 6 zetels.

De voorlopige opkomst voor de waterschapsverkiezingen is 53,7 procent. Dit is hoger dan de opkomst van 51,3 procent bij de vorige waterschapsverkiezingen. BoerBurgerBeweging (BBB) is in ieder geval in 13 waterschappen de grootste partij. WaterNatuurlijk wint in 5 waterschappen.

In Noord-Holland registreerde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het hoogste opkomstpercentage ooit in zijn werkgebied: 54,5 procent. BBB is de grote winnaar met 6 zetels. Waterplatform Groen, Water & Land krijgt er 5 en dat zijn er 2 minder dan in 2019.

Waterschappen maken vandaag de voorlopige verkiezingsresultaten bekend en in dit bericht wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Het al vroeg gepubliceerde voorlopige resultaat van Wetterskip Fryslân zet meteen de toon: de BoerBurgerBeweging (BBB) wint met een enorme voorsprong op de andere partijen. Ook bij verschillende andere waterschappen gaat BBB met de zege aan de haal. Dat geldt echter niet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar BBB de vijfde partij wordt en de PvdA triomfeert. Bij de Brabantse waterschappen Aa en Maas en De Dommel behoudt Water Natuurlijk de meeste bestuurszetels.

Tot 21.00 uur konden ruim 13 miljoen Nederlanders stemmen voor de Waterschapsverkiezingen. Daarover heeft u hier gedurende de dag meer kunnen lezen. De berichtgeving is nu gesloten; morgen gaat het over de voorlopige resultaten die waterschappen bekendmaken. Het is nog niet bekend hoe groot de landelijke opkomst bij de Waterschapsverkiezingen is, maar het wordt naar alle waarschijnlijkheid meer dan de 51,3 procent van vier jaar geleden. 

Te veel, te weinig of te vies: wereldwijd nemen de problemen met water toe. Lange tijd werd op mondiaal niveau niet gesproken over oplossingen, maar nu gebeurt dat wel. In New York wordt voor het eerst in bijna 50 jaar onder de vlag van de Verenigde Naties een waterconferentie gehouden, met Nederland als co-host. Doel is om de UN 2023 Water Conference af te sluiten met een Water Action Agenda die een vervolg moet krijgen in bestaande procedures van de VN.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag deel 1: de aanloop.

Als de wereldleiders zich op 22 maart in het VN-hoofdkwartier verzamelen voor de grote VN 2023 Waterconferentie, heeft New York City er al vier waterdagen op zitten. Van 18 tot 24 maart vindt hier de New York Water Week plaats, een podium voor iedereen die ook buiten de VN-muren wil bijdragen aan de Water Action Agenda.

Parallel aan de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York houdt TU Delft twee ‘side events’. “We willen activeren en we willen laten zien welke bijdrage de wetenschappelijke wereld kan leveren aan het oplossen van internationale watervraagstukken.”

Wereldwijd is een radicaal ander beleid nodig om de water- en klimaatproblematiek aan te pakken. Het functioneren van het watersysteem moet het uitgangspunt worden voor alle ontwikkelingen in rivierstroomgebieden, delta’s en kusten, droogtegebieden en steden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag verschenen rapport.

De meeste partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen (66 procent) schenken in hun verkiezingsprogramma geen aandacht aan cybersecurity. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau voor informatiebeveiliging Legian.

De algemene waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur doet deze keer ook mee aan de provinciale verkiezingen. In zes provincies staat de partij op de lijst. Met de verbreding richt AWP zich als eerste politieke partij op het ‘regionale middenbestuur’. "Wij worden in de provincies het geweten van water, klimaat en natuur."

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD roept partners als de provincie, waterschappen, natuurorganisaties, industrie en landbouw op om de waterhuishouding in de provincie verbeteren. Die optimalisering is nodig om de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen. “We zien als drinkwaterbedrijf dat we ons best moeten doen om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren aan een groeiende bevolking en de vraag vanuit de industrie.”

In Schieland en de Krimpenerwaard vormt de uitstoot van schadelijke stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en mest een probleem voor de waterkwaliteit in vooral de glastuinbouwgebieden in de gemeenten Lansingerland en Zuidplas. In de Krimpenerwaard heeft de afname van waterplanten een negatief effect op de waterkwaliteit.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

op de site staat:
De nieuwe Blue Energie-installatie moet 16,5 kW produceren, genoeg voor ‘een klein dorp’
ik denk dat 16.5KW niet juist is
gr Klaas Knot
“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!