secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het dagelijks bestuur van Brabantse Delta trekt de voorgestelde nieuwe kostentoedelingsverordening in. Er zijn bij het maken van de verordening fouten gemaakt, geeft het DB als verklaring. Zo zijn de gebruikte inwonersaantallen niet juist. Ook is gebleken dat voor de onderlinge waardeverhouding tussen ongebouwd, gebouwd en natuur niet de juiste cijfers zijn toegepast. 

Rijkswaterstaat stopt de lopende aanbesteding voor nieuwe hardware en software voor de bedienings- en besturingssystemen van de Maeslantkering en de Hartelkering, na kritiek van het Adviescollege ICT-toetsing. Het college noemt de gekozen aanpak onnodig risicovol en raadt aan de bestaande software te handhaven, tenzij de betrouwbaarheid niet voldoende blijkt te zijn. Rijkswaterstaat neemt deze aanbeveling over. De hardware kan wel worden vervangen.

Het experiment om afgedankte perenbomen te gebruiken voor kunstmatige riffen in de Waddenzee, heeft volgens onderzoek een aanzienlijke ecologische waarde. De riffen fungeren als broedplaatsen voor vissen en garnalen en ook vestigen zich hier verschillende diertjes zoals zakpijpen.

Het wordt steeds lastiger en kostbaarder om water te vinden in gebieden die ernstig door de klimaatcrisis zijn getroffen, volgens een rapport van de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam. Het heeft ernstige gevolgen in grote delen van de wereld.

The Ocean Cleanup zet voortaan Systeem 03 in om het plastic afval in de Great Pacific Garbage Patch te verwijderen. Daarmee is na twee jaar afscheid genomen van versie 002, bijgenaamd Jenny. Het nieuwe systeem wordt de blauwdruk voor de opschaling naar een volledige vloot.

Twintig jaar geleden, in augustus 2003, verschoof een stuk dijk in het Utrechtse Wilnis over een lengte van 60 meter. Dit was het gevolg van grote droogte tijdens een hittegolf. Door de verschuiving moesten 2000 mensen hun huis verlaten. Op de ringdijk in Wilnis is ter herinnering een 200 meter lang gedicht van zangeres DO te zien.

Deltares onderzocht of - en in welke mate - het oogsten van regenwater bij kan dragen aan de waterbeschikbaarheid in droge perioden. De onderzoekers bekeken de particuliere watervraag en kwamen tot de conclusie dat het gebruik van regenwater in en om het huis tot een serieuze besparing van drinkwatergebruik kan leiden.

Behoud en herstel van zoetwaterecosystemen, vergroten van de veerkracht van stedelijk water en versterken van waterbestendige voedselsystemen staan centraal op de wateragenda van de VN Klimaatconferentie van Dubai 2023 (COP 28). Nederland en Tadzjikistan, die beide tekenden voor de organisatie van de VN Waterconferentie afgelopen maart in New York, krijgen een leidende rol om de wateragenda uit te voeren.

Mobilisation for the Environment verzoekt Wetterskip Fryslân en de provincie Friesland de Kaderrichtlijn Water na te leven. Volgens de milieuorganisatie is de waterkwaliteit in de Friese wateren er beroerd aan toe. Als de overheden niet adequaat reageren op het verzoek tot handhaving stapt de organisatie naar de rechter, zegt MOB-voorzitter Johan Vollenbroek tegen persbureau ANP.

In water in en om natuur- en recreatiegebieden zitten nog zeer veel uit landbouw afkomstig toxische stoffen. Dat stelt milieuorganisatie Natuur & Milieu op basis van onderzoek. De milieudruk is gedaald, maar de daling vlakt af en daaraan verbindt ze de conclusie dat het overheidsbeleid om zeer giftige stoffen in het water terug te dringen, ontoereikend is. “Er zijn extra maatregelen nodig om een daling van giftige middelen, normoverschrijdingen en milieudruk te realiseren.”

Regenwatertanks bij woningen leveren een substantiële bijdrage aan besparing op drinkwater. En als de regenwaterberging groot genoeg is, kan ten alle tijde worden voldaan aan het vereiste bergingsvolume van de tank. De gemeenten moeten wel de eis laten vallen die ze stellen aan de tijd dat de tank leeg moet zijn, de zogenoemde ledigingstijd.

Het aantal dagen met extreme neerslag in Nederland is de afgelopen zeventig jaar met 85 procent gestegen. Ook valt er steeds meer neerslag. De jaarlijkse hoeveelheid is sinds 1910 gelijkmatig toegenomen van 694 naar 875 millimeter.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft besloten de komende vier jaar jaarlijks €75.625 beschikbaar te stellen voor de tweede fase van de Ultieme Waterfabriek. In het project onderzoekt een consortium van drinkwaterbedrijven, waterschappen en instituten of en hoe van gezuiverd rioolwater drinkwater kan worden gemaakt.

Een flink deel van de oppositie in waterschap Brabantse Delta verzet zich tegen de nieuwe verdeling van kosten die het dagelijks bestuur wil doorvoeren. Volgens vijf partijen stijgen de lasten voor burgers meer dan nodig is, terwijl het kostenaandeel voor bedrijven en agrariërs vermindert. Zij wijten dit vooral aan de invloed van de BoerBurgerBeweging (BBB).

Gemeenten en bewoners zijn ook dit jaar ijverig bezig bij het NK Tegelwippen. Na vijf maanden staat de teller op bijna 1,5 miljoen verwijderde tegels. In Vlaanderen wordt er voor het eerst een kampioenschap gehouden. Hier zijn inmiddels ruim 870.000 tegels gewipt ten faveure van groen. Beide wedstrijden duren tot en met eind oktober.

Een enorm beroep op spoedeisende hulp, uitval van de stroomvoorziening en noodgedwongen sluiting van zwembaden. Deze en andere mogelijke gevolgen van uitzonderlijk hoge temperaturen zijn door Stichting Climate Adaptation Services in beeld gebracht in het klimaatverhaal Ongekend heet.

De dijk bij het Reevediep in Kamperveen is in de loop van de middag gaan schuiven. Dat is zeven dagen na het begin van de opbarstproef. Hoewel op voorhand niet was aan te geven wanneer het moment zich zou voordoen dat de verhoogde en verzwaarde dijk zou bezwijken, heeft het hele proces wel langer geduurd dan gedacht. Maar het is nog te vroeg voor conclusies, zegt projectleider Ulrich Förster van Deltares.

De online tool Aqueduct 4.0 Water Risk Framework van het World Resources Institute is geupdate door Utrechtse wetenschappers. In de tool, bedoeld voor beleidsmakers en bedrijven, is nu de meest recente informatie over klimaatontwikkeling gebruikt.

De verkiezingsuitslag dient pas op een later moment te bekend te worden gemaakt en de campagne zou een combinatie van regionale en landelijke elementen moeten bevatten. Dat zijn twee van de dertien aanbevelingen die het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg onlangs deed na een evaluatie van de afgelopen campagne en verkiezingen.

Dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel is partijvoorzitter geworden van Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Pieper is een vertrouweling van Omtzigt en zamelt als voorzitter van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt geld in voor de politieke beweging.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.