secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

In een droog jaar nemen concentraties van veel geneesmiddelen in Europese rivieren toe door een lagere verdunning. Maar ook een tegenovergesteld effect is mogelijk, want sommige medicijnen breken juist sneller af door droogte en warmte. Het is van groot belang om hiermee rekening te houden in het waterkwaliteitsbeheer volgens een onderzoek van de Universiteit Utrecht.

In de Zuidplaspolder tussen Gouda en Zevenhuizen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw dorp met 8.000 woningen. Bijzonder detail: de Zuidplaspolder is het laagste punt van Nederland en ligt meer dan 6 meter onder de zeespiegel. De focus ligt dan ook op klimaatbestendig bouwen: in de polder moet het eerste klimaatdorp van Nederland verrijzen. Op Aqua Nederland vertellen Paul Telkamp en Anke Poelstra van respectievelijk adviesbureau TAUW en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard over de ontwikkeling van een circulaire waterketen voor het dorp.

De Europese natuurherstelverordening betekent voor Nederland een grote opgave maar levert op lange termijn winst op. Dat laat demissionair minister Christianne Van der Wal (Natuur en Stikstof) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij wijst op het belang van een goed nationaal plan voor natuurherstel voor onder meer de bescherming en verbetering van de drinkwatervoorziening en de waterkwaliteit. De maatschappelijke baten worden ingeschat op 129 miljard euro tot 2050, de maatschappelijke kosten op 76 miljard euro. Een meerderheid van de Tweede Kamer blijkt echter tegen instemming met de verordening.

Op Aqua NederIand geven Stichting RIONED, Wateropleidingen en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk in het Stedelijk Watertheater (dinsdag 19 maart, 13 uur) tekst en uitleg over hun nieuwe gezamenlijke initiatief Operatie Sterk Water. Doel is om ‘de personele uitdagingen’ in het stedelijke waterbeheer aan te pakken. Op 1 februari ondertekenden de drie partijen op de RIONEDdag de verbintenis voor de actie.

Om Nederland weerbaar te houden tegen vergaande zeespiegelstijging, moeten er voor de lange termijn landelijk ingrijpende systeemkeuzes worden gemaakt. Met de juiste ingrepen kan Nederland leefbaar blijven bij een zeespiegelstijging tot 5 meter. De gevolgen zullen echter groot zijn, onder meer voor natuurwaarden, waterkwaliteit, landbouw, woningbouw, scheepvaart en regionale watersystemen.

Watergebruik in de industrie, PFAS en drinkwaterleverantie zijn de thema’s waarmee netwerkorganisatie Water Alliance en IKT Water & Maritime samen met partners dagelijks het kennisprogramma aftrappen op Next Level in het Watertheater. Experts laten hun licht schijnen op actuele thema’s tijdens de drie themadagen op de vakbeurs Aqua Nederland, die op 19, 20 en 21 maart wordt gehouden.

Alles voorkomen kan niet, zo goed mogelijk voorbereidingen treffen wel. Daarom hebben de drie Brabantse waterschappen, de Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, Defensie en de Provincie Noord-Brabant een plan gemaakt voor een ‘bovenregionale strategie meerlaagse veiligheid’. Dat moet de gevolgen van extreme droogte en wateroverlast beperken. 

Een nationale aanpak is hard nodig om te voorkomen dat wat nu nog funderingsproblematiek wordt genoemd, ontaardt in een funderingscrisis. Dat vraagt volgens een advies van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om betere informatie over de kans op schade en een eenvoudige subsidieregeling voor woningeigenaren. Raadslid en commissievoorzitter Jantine Kriens: “Het is essentieel dat de overheid naast de burgers gaat staan. Daarbij hebben waterschappen een belangrijke rol.”

Komt er een verplicht uniform klimaatlabel voor woningen? Daarvoor wordt door de drie grootste banken in ons land gepleit. Experts van ingenieursbureau Aveco de Bondt zijn kritisch omdat er zeer specifieke informatie op het niveau van een gebouw nodig is. “Het nu voorgestelde klimaatlabel is te krachtig en te risicovol. Zo’n label heeft waarde maar dan moet het met de huidige modellen erg oppervlakkig en losjes zijn.”

Nederland vraagt met vijf andere Europese landen om herziening van de richtlijn waarmee wateren worden beoordeeld of ze aan de Kaderrichtlijn Water voldoen. Ze willen dat er naast het nu geldende ‘one-out-all-out’-principe een tweede indicator in de KRW-beoordeling wordt opgenomen waarmee inzicht wordt gegeven in de voortgang die is geboekt om de ecologische en chemische toestand van de wateren te verbeteren.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.