secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Kennisinstituut Deltares moet bij het zoeken naar oplossingen voor de hedendaagse vraagstukken meer gaan inzetten op samenwerken en co-creatie, want de problemen zijn te groot om alleen op te lossen. En dat is een grote stap voor het instituut dat sterk gelooft in de maakbaarheid. “Het is een beetje koorddansen”, zei directeur Annemieke Nijhof op het symposium waarmee het kennisinstituut het 15-jarig bestaan vierde.

Het HittePlein op de campus van TU Delft heeft dit voorjaar een metamorfose ondergaan. Van een kaal betonnen plein is het veranderd in een groene plek waar het idealiter ook bij hitte goed toeven is. Of dat zo is, moet onderzoek uitwijzen.

Extra investeringen, hoge inflatie, dure energie en oplopende rente zorgen ervoor dat Wetterskip Fryslân de komende jaren fors meer geld nodig heeft dan voorzien. Het dagelijks bestuur ziet zich daarom genoodzaakt de belastingen te verhogen, zo blijkt uit de Kaderbrief 2024-2028. Daarbij wordt een herverdeling over de verschillende categorieën belastingbetalers voorgesteld.

KNMI zocht in opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat naar manieren om de neerslagschatting te verbeteren. Dit leidde tot een verbeterd Internationaal Radar Composiet, een landsdekkend beeld van neerslaghoeveelheden op basis van radargegevens en grondstations.

Vanaf vandaag kunnen inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden ingediend. Tot 5 november 2023 is het mogelijk innovaties in aanmerking te laten komen voor een prijs in een van de vier categorieën. De Waterinnovatieprijzen zullen begin volgend jaar worden uitgereikt tijdens het Waterinnovatiefestival.

Na vijf jaar onderzoek is er nu een eerste overzicht van de resultaten van het Marker Waddenproject in het Markermeer. De aanleg van de eilanden met slib uit het Markermeer verliep volgens plan, al was de inklinking van de sliblaag sterker dan verwacht. En de ecologische ontwikkeling in de aangelegde moerassen komt goed op gang, wat vooral blijkt uit de grote rijkdom aan vogels.

De huidige strategie om met zandsuppleties de kust op sterkte te houden, kan nog lang worden volgehouden. Ook kan het duurzamer. Het is dus niet nodig om voor een andere aanpak te kiezen. Dat stelt kennisinstituut Deltares op basis van twee onderzoeken.

De regen van de afgelopen dagen brengt nauwelijks verbetering in de opdrogende watervoorraden, ook al zorgden buien lokaal voor flinke wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf vandaag een verbod in om water op te pompen uit beken, rivieren, vijvers en sloten. Waterschap Limburg stelde donderdag een onttrekkingsverbod in voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Zuid-Limburg.

Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een nieuwe coalitie. Daarmee is bij 20 van de 21 waterschappen een akkoord bereikt. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verwacht begin volgende week als laatste in de rij aan te sluiten.

De Wambergse Beek bij het Brabantse dorp Berlicum was zo droog geworden dat waterschap Aa en Maas een uitzonderlijke maatregel heeft genomen. Sinds gisteren wordt de beek, en de omliggende beken en sloten, gevuld met gezuiverd afvalwater (effluent) uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heeswijk-Dinther.

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD moet de komende 10 jaar naar schatting 350 miljoen euro investeren in uitbreiding van zuiveringen en wingebieden, distributiecapaciteit, duurzaamheid en vervanging van verouderde infrastructuur. Stijging van de drinkwatertarieven is daarom de komende jaren onontkoombaar, aldus directeur Vivienne Frankot.

Het waterbeleid moet op korte termijn worden aangepast, schrijven hydroloog Gé van den Eertwegh en meteoroloog Gerrit Hiemstra in een opiniebijdrage over het waterbeheer. “We moeten aan de slag met een omslag: een transitie in waterbeheer, watersysteem en watergebruik, zodat we beter om kunnen gaan met het andere weer, dat een gevolg is van klimaatverandering.”

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben gemiddeld 30.000 tot 40.000 plastic voorwerpen per uur in de Maas geteld tijdens de overstroming in juli 2021. Dat is meer dan 100 keer zoveel als normaal. Vrijwel al het plastic afval is verderop op oevers en in uiterwaarden beland en heeft de Noordzee niet bereikt.

De neerslag van deze week zorgt voor een beperkte verlichting maar niet voor een structurele verbetering van de droogtesituatie. Dat is de verwachting van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De grondwaterstanden zijn op steeds meer plaatsen lager dan normaal en gaan nog verder dalen.

Het Noord-Nederlandse bedrijf Recell gaat in een demofabriek op rioolwaterzuivering Leek van Waterschap Noorderzijlvest een nieuwe methode toepassen voor het omzetten van cellulose uit reststromen naar glucoses. Dat gebeurt met behulp van hydrolyse. De hoogwaardige glucosemoleculen vormen de basis voor veel chemische toepassingen.

De fusie in Vlaanderen tussen de provinciale drinkwatermaatschappij Pidpa en de watermaatschappij Water-Link is een stap dichterbij gekomen. De besturen van de betrokken gemeenten van Pidpa hebben hun akkoord gegeven. Het is de bedoeling dat de nieuwe onderneming op 1 januari 2024 van start gaat en de gehele provincie Antwerpen met 1,8 miljoen klanten van water gaat voorzien.

‘Onder welke technologische, ecologische en maatschappelijke voorwaarden is het mogelijk de inzet van drijvende zonnepanelen in Nederland verantwoord op te schalen?’ Om die vraag te beantwoorden heeft een consortium met onder andere kennisinstellingen en publieke en private organisaties een subsidie gekregen van 2,8 miljoen euro.

In navolging van de Rijksoverheid roept de Unie van Waterschappen nu ook de waterschappen op haar medewerkers te ontraden TikTok nog langer te gebruiken op zakelijke mobiele apparaten. Waterschappen en Rijk onderzoeken nu samen welke applicaties nog meer gevaar op kunnen leveren.