secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Brabant Water is tevreden over het terugwinnen van spoelwater met keramische membranen. Het Brabantse drinkwaterbedrijf heeft de terugwinunits met de membranen op de productielokaties in Loosbroek en Tilburg geinstalleerd en is daarmee de eerste in de drinkwatersector die deze 'duurzame zuiveringstechniek' toepast. De terugwinresultaten zijn dermate goed dat het bedrijf de techniek ook gaat toepassen op de productielokatie in Eindhoven.

Alles wat eindig is, is oneindig beschikbaar. Dat houdt circulariteit in en geldt ook voor water, vertelde de toonaangevende architect Thomas Rau tijdens een kennissessie op de beurs Aqua Nederland. Hij daagt de waterschappen uit om nu al aan de slag te gaan met 100 procent circulariteit en niet te wachten tot 2050. Zij hebben volgens hem de macht om snel veel meer te doen.

Minstens zes waterschappen kregen na de inzet tegen het hoogwater van december een juridisch getinte brief van hun netbeheerder op de mat over overschrijding van het gecontracteerd vermogen. Maar ook los van calamiteiten groeit de energievraag van waterschappen. Dit terwijl het elektriciteitsnet al overbelast is. De Unie van Waterschappen reageert bezorgd, maar optimistisch: "We gaan aan de slag met creatieve oplossingen".

Laat het natuurlijke hydrologische systeem het grote werk vooral zelf doen. Deze visie staat centraal in het boek Oud water in de nieuwe tijd. Met de Hunzevallei als voorbeeld wordt verteld hoe het ecosysteem meer in zijn kracht kan worden gezet. “Als je echt duurzaam drinkwater wilt winnen, moet je niet beginnen bij het oude grondwater dat de natuur nodig heeft.”

De bron voor de PFOS-vervuiling in de Jelsumer Feart is mogelijk de luchtmachtbasis Leeuwarden, vanwege het gebruik van blusschuim in het verleden. Maar de waargenomen concentraties in het water van de vaart zijn zo hoog, dat die niet (alleen) kunnen worden toegeschreven aan een ‘historische vervuiling’ via blusschuim, stelt Wetterskip Fryslân. Het waterschap zoekt daarom naar andere bronnen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).